Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Den gode historie

Uanset om du er frivillig i et projekt eller involveret rent professionelt, så er dén historie du vælger at fortælle omkring dig afgørende for projektets succes. Hvem vil ikke gerne skrive om, støtte eller selv blive en del af en lokal succes?

Den historie de frivillige, kommunen og lodsejer vælger at fortælle til omverdenen er vigtig. Erfaring viser, at projekter der i høj grad fokusere på at fortælle om det der virker, det der giver energi til fællesskabet og det der skaber værdi for projektet har større succes med at tiltrække både flere frivillige, flere journalister fra avisen og mere positiv opmærksomhed fra lokalområdet.

Det er derfor vigtigt at et projekt får opbygget en fortælling som de frivillige kan identificere sig med. Erfaring viser at især når der er tale om top down projekter, så skal kommunen være opmærksom på, at de frivillige får skabt sig en historie som motiverer dém. Det kan være, at området giver en unik mulighed for at se et sjældent naturfænomen, rummer en særlig kobling af natur- og kulturhistorie eller er rammen for et stort lokalt fællesskab.

Den gode historie er med til at synliggøre det frivillige fællesskabs værdier og fortælle hvad der gør projektet helt unikt. Den gode historie får modtageren
til at tænke: ”Det vil jeg gerne være en del af, - skrive om eller støtte økonomisk!"

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website