Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Dokumentarkiv

Her finder du væsentlige dokumenter for frivilligprojektet i Beder Malling herunder referater fra diverse møder mm.

Indstilling til byrådet - skovrejsning på 15,3 ha landbrugsjord - oktober 2014

Foldere 
Se den flotte folder "Vandreture - Beder Malling Vilhelmsborg" hvor de nyetablerede stier er markeret og beskrevet i en lille handy 3 fløjet folder.

Side 1 
Side 2
Kort med optegnelse af stier

Kort
Se luftfoto af Beder, Mallig og Vilhelmsborg med de opmærkede stier inspireret af Friluftsrådets Kløversti-koncept - Rød rute på 11,3 km - Hvid rute på 7,0 km - Gul rute på 5,8 km - Blå rute på 3,8 km.

Se kort over den nyetablerede skov, med stier og litra. 

Referater 
Grøn Gruppe under Fællesrådet mødes jævnligt og planlægger initiativer omkring frivilligprojektet i Beder Malling, herunder måder at tilvejebringe den nødvendige økonomi, involvering af nye typer af frivillige, samarbejde med kommunen (lodsejer) mm

Se referater og andre interessante updates på udviklingen af demoområdet i Beder Malling  på Facebook.

 

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website