Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få indsigt i hvordan processen omkring involvering af frivillige i udvikling, anvendelse og pleje af et afgrænset naturområde i Beder Malling har været. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

Se kommende aktiviteter i naturområdet i Aktivitetskalender

 • 31. maj - Udviklings- og videndelingsseminar VEST
  (vært: Nordre Fælled)

 • 30.maj - Indvielse af den nye skov og stier

 • Efterår/Vinter - Diverse møder i arbejdsgrupperne - Skovens biologiske og kulturelle indhold, Skovens opbygning og rekreative indhold samt gruppen for stier.
  Se opslag fra Stigruppen ift. involvering af flere borgere i projektet

 • 31. august - Seminar for frivillige fra de 10 Brugerdrevne natur og friluftsområder. Afholdes v/Troldhedestien nær Kolding. Se dagens program og oplæg til workshops med erfarings- og videndelingSe fotofortælling fra dagen.
 • 27. august - Fællesmøde i Egelund Hallen kl. 19:00. Møde for alle arbejdsgrupper og nye interesserede.
 • 14. august - arbejdsgrupperne mødes for at koordinere, samtænke og prioritere indsatserne. Herefter fremsender brugergruppen et samlet oplæg til lodsejer.
 • 19. juni - Vi arbejder videre med de bedste af ideerne fra mødet d. 7. maj og finder de indsatser der har størst opbakning fra gruppen. Læs referat fra mødet og læs tilbagemeldingen fra lodsejer (Århus Kommune), på det fremsendte referat.
 • 7. maj kl. 18:00 - 22:00 Stormøde for alle med interesse for at være med til at gøre natur- og friluftslivet i Beder Malling Ajstrup endnu bedre. Lokalrådets grønne gruppe er initiativtagere til arrangementet og aller er velkomne. Mødet holdes i Egelund Hallen. Se fotofortælling fra mødet.

 • 6. maj 2014 - Tilskud til Fællesrådets mobilisering af lokalbefolkningen i frivilligt arbejde
  Tilskuddet ydes til: "Fællesmøde, hvor der vil være oplæg, besigtigelse af naturområdet, idégenerering og dernæst nedsættelse af frivilliggrupper. Herefter praktisk arbejde i naturen. Til udgifterne til fortæring, transport og annoncering. Tilskuddet er på 10.000 kr."

 • 10. december 2013 - Møde på Jordbrugest Uddannelsescenter i Beder mellem Grøn Gruppe og Friluftsrådet ift. projekt "Brugerdrevne natur- og friluftsområder".

 

Udviklingen kan ligeledes følges på Facebook

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website