Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Indvielse af skov og stier - 2015

Der var folkefest da skoven og de nye rekreative stier i Beder lev indviet.

Herlig folkelig velkomst ved Jørgen Brøgger og Erik Moes på harmonika, begge fra Friluftsrådets lokale kreds.

"Er der regn på vej, Jørgen?"

Indvielse 2015 - Erik og Jørgen Harmonika

Flot fremmøde med rundt regnet 150 deltagere.

Indvielse - Markedspladsen

Camilla Fabricius, formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune bød velkommen.

”Der bliver stadig flere borgere i Aarhus, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi værner om vores drikkevandsressourcer. Skovrejsning er en af de mest effektive måde at beskytte drikkevandet på, og derfor har vi intensiveret arbejdet.  Samtidigt får vi nye, rekreative områder til glæde for aarhusianerne. Det markerer vi blandt andet med løbet. Derudover er jeg glad for at projektet i den grad involverer fællesråd og andre interesserede – både i arbejdet med stierne og med muligheden for at plante træer i skoven.” 

Indvielse 2015 - Tale ved Camilla Fabricius (A)

Aarhus Vand har finansieret cirka halvdelen af den største udgiftspost – nemlig jordkøbet.

Bo Vægter, Geologist ved Aarhus Vand satte også et par ord på motivationen bag: ”For os er det vitalt, at vi stadig kan levere det friske klare vand direkte fra undergrunden til aarhusianernes vandhaner. Derfor er det vigtigt for os at beskytte de kildepladser vi har – ikke bare nu, men også i fremtiden. Derfor er det oplagt for os at involvere os i skovrejsningsprojekter som dette. At skoven så også bliver et aktiv for områdets borgere, er jo bare endnu et plus.”

Indvielse 2015 - Tale ved Bo Århus Vand

Flemming Nielsen, medlem af Grøn Gruppe under Fællesrådet og tovholder på det frivillige initiativ, som har til formål at sikre lokal forankring og fælles medejerskab til udvikling, anvendelse og pleje af den nye rekreative skov i Beder.

”Det er vigtigt med lokal forankring i sådanne projekter. Det skaber opbakning og ejerskab til den nye skov. Samtidigt hænger det jo fint sammen med kommunens ambition om at øge medborgerskabet i kommunen. Vi synes, det har været et spændende projekt at indgå i,” siger Flemming Nielsen, der er medlem af fællesrådets grønne gruppe 

Indvielse 2015 - Tale ved Flemming - Frivilligprojektet

Mogens Brøchner-Nielsen, Grøn Gruppe under Fællesrådet, der ligeledes er engageret i det frivillige initiativ omkring medejerskab og lokal forankring, fortalte om de rekreative stier.

"Målet er at udbygge antallet af afmærkede stier omkring Beder og Malling, samt at forbinde skovene i området med afmærkede ruter. De første to afmærkede ruter er allerede færdige, og de resterende to vil blive åbnet enten i dette efterår eller i foråret 2016. Når de er etablerede, vil Østerskov, skovene ved Egelund, den nye skov ved Byagervej, Skalbjerg og Vilhemsborg Skov være forbundet med afmærkede ruter."

Indvielse 2015 - Tale ved Mogens - Stilauget

Lars Heiselberg fra Growing Trees Network fortalte lidt om det nye samarbejde med Rotary.

"Ved at plante træer gennem Growing Trees Network giver man fremover også give en hjælpende hånd mod polio. Rotary og Growing Trees Network har med fælles initiativ begyndt et samarbejde, der skal beskytte grundvandet i fremtiden, samtidigt med at børn i u-landene kan blive polio vaccineret." 

Indvielse - Tale ved Growing Tree Network

"Du danske sommer" -  fællessang, smukt akkompagneret af både lokale musikere og ægte dansk sommervejr :-)

Indvielse - Du Danske Sommer (1)

Ernst Jæger Frederiksen, formand i BMI Motion 

Indvielse - Tale ved Beder Malling Idrætsforening

Indvielse - De nye stier blev taget i brug af BMI

Udover motionsløbet fejredes indvielsen af skov og stier med en række forskellige aktiviteter bl.a. karrusel, bålmad, hjemmebrygget snaps og dejlige salater af lokale råvarer. 

Indvielse - Markedspladsen4

Indvielse - Markedspladsen3

Indvielse - Markedspladsen5

Indvielse - Markedspladsen6

 

Indvielse - Markedspladsen2

Der blev også plantet endnu et par træer.

Indvielse 2015 - Plant et træ

Og så blev det smagt på grundvandet - pumpet op fra ca. 90 meters dybde, lige under den nye skov.

Indvielse 2015 - Smag på grundvandet 90 m nede

Yderligere info: 

Vil du være med i den frivillige indsats og bidrage til, at den nye skov får et lokalt medejerskab og udvikles i tæt samarbejde med skovens brugere, så kontakt Flemming Nielsen, fn@ju.dk og hør hvordan du kan være med.

Hvordan kan du være med?  Du kan fx være med til at bygge bålhytte, bage en kage, tage billeder, skrive på Facebook, planlægge arrangementer i den nye skov osv. Alle er velkomne, og alle bidrager til den fælles frivillige indsats i det omfang de har lyst og mulighed for.

 

Århus Kommune

Den nye skov ved Beder er et led i en samlet strategi for, hvordan Aarhus

Kommune kan beskytte sårbare grundvandsressourcer, men samtidig skaber skoven rekreative områder og gode naturoplevelser for aarhusianerne, da skoven er med til at styrke biodiversiteten og dyrelivet i området.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website