Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Opstartsmøde 7. maj i Egelund Idrætshal

På mødet deltog 18 engagerede borgere med gode ideer til udvikling og anvendelse af natur- og friluftsområderne imellem Beder og Malling.

Lidt billeder fra dagen:

Formidling af området

Mogens fra Grøn Gruppe fortæller om den nyåbnede trampesti i området mellem Beder og Malling.


Netværks-gåtur i området

Gåtur i området gav god dialog på kryds og tværs af de fremmødte. "Hvem er du? hvad er din interesse for at være her i dag? og hvilke ideer har du til udvikling af området?". 5 minutter og så skift til ny partner.


Interesserede borgere

Kommunen, lodsejere, naboer, medlemmer af forskellige organisationer m.fl. fik hilst på hinanden, og drøftet ideer i ligeværdig dialog.


Workshop

Efterfølgende workshop med dialog og opsamling af de mange ideer. De mange forslag blev her efter struktureret og ligger nu klar til mødet d. 19. juni, hvor alle borgere der har lyst til at høre mere om det brugerdrevne natur- og friluftsområde, er velkomne. 

Kontakt Flemming Nielsen på fn@ju.dk og hør nærmere.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website