Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Udviklings- og Videndelingsseminar 2014 ØST + VEST

20 veloplagte frivillige, med stor interesse for natur- og friluftsliv, var samlet til dette års Udviklings- og Videndelingsseminar ved Troldhedestien nær Kolding. Seminaret, en årlig tilbagevendende begivenhed i perioden 2013 - 2016, bidrager til videndeling og erfaringsudveksling på tværs af 10 udvalgte brugerdrevne natur- og friluftsområder.

Det brugerdrevne projekt "Troldhedestien" nær Kolding var vært for dette års Udviklings- og Videndelingsseminar. Seminaret blev afholdt  søndag den 31. august kl. 10 - 17 i en dejlige spejderhytte på Nyvang 38 i Lunderskov.

Spejderhytten

fællesfoto

På billedet her over ses fra venstre - Ole Schouenborg (St. Lyngby Skovlaug), Dana Cernat (Skibet- Borgernes egen ådal), Michael Martin Jensen (Gadekærgruppen på Langeland), Terry Dunne (Troldhedestien), Else Jensen (Nordre Fælleds Venner), Christian Hærslev (Skellingsted Friluftsområde), Inge Lise Vohnsen (Nordre Fælleds Venner), Eske Thøgersen (Nordre Fælleds Venner), Kirsten Winther (Skibet - Borgernes egen ådal), Eva Christensen (Gadekærgruppen på Langeland), Gitte Bruus (Troldhedestien), Britta Edelberg( Skibet - borgernes egen ådal), Niels Egeberg (NærHeden), Kevin Reinhart (Troldhedestien), Birte Rosenkilde (Nordre Fælleds Venner), Henning Jacobsen (Nordre Fælleds Venner), Birgitte Høy Jepsen (Troldhedestien), Jacob Ølholm (Nordre Fælleds Venner), Elise Steen Hvelplund (Roneklint). Her ud over deltog Jørg Rasmussen, Stenager Mølle (Skibet - borgernes egen ådal) og Rikke Husum, Friluftsrådet (fotograf).

Flemming Nielsen (Beder Malling Ajstrup) var desværre forhindret i at deltage i seminaret, og projektet på syddjurs er under udvikling og pt. uden tovholder. 


Lidt billeder fra dagen 

Billederne taler for sig selv, der blev talt sammen på kryds og tværs af projekterne - forventningsafstemt to og to, delt succeshistorier på en lille gåtur efter frokost og videndeling i mindre grupper omkring følgende temaer: projektet, frivillige, økonomi, fremdrift og markedsføring.

2 og 2 velkomst

2 og 2 velkomst - 1

videndeling i 3 grupper - 1

videndeling i 3 grupper - 2

videndeling i 3 grupper - 3

I frokostpausen blev muligheden for at spørge ind, opsøge specifik viden og hygge sig, udnyttet til fulde.

frokost

frokost-3 

frokost-2

samling før gåtur-1

Samling før gåtur - 2

 gåtur1

Videndeling i 2 grupper

Videndeling i 2 grupper-1

 fællesfoto

nærbillede-1

Ole Schouenborg (St. Lyngby Skovlaug), Dana Cernat (Skibet- Borgernes egen ådal), Michael Martin Jensen (Gadekærgruppen på Langeland), Terry Dunne (Troldhedestien).

nærbillede-2

Else Jensen (Nordre Fælleds Venner), Christian Hærslev (Skellingsted Friluftsområde), Inge Lise Vohnsen (Nordre Fælleds Venner), Eske Thøgersen (Nordre Fælleds Venner).

nærbillede-3

Kirsten Winther  (Skibet - Borgernes egen ådal) Eva Christensen (Gadekærgruppen på Langeland) Gitte Bruus  (Troldhedestien) Britta Edelberg (Skibet - borgernes egen ådal) Niels Egeberg (NærHeden) Kevin Reinhart (Troldhedestien). 

nærbillede-4

Birte  Rosenkilde (Nordre Fælleds Venner), Henning Jacobsen (Nordre Fælleds Venner), Birgitte Høy Jepsen(Troldhedestien), Jacob Ølholm, Randers Produktionshøjskole (Nordre Fælleds Venner), Elise Steen Hvelplund  (Roneklint).

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website