Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Informationsmøde - Herslev gadekær

Der var bare 2 tilmeldte - men hele 20 dukkede op da Gadekærsgruppen holdt informationsmødet ved Herslev gadekær d. 16. oktober 2014.

Således blev det ved Herslev gadekær, at Gadekærsgruppen - initiativtagerne bag oprensning og udvikling af ialt syv gadekær på Langeland i tæt samarbejde med lokale frivillige - for anden gang i år, kunne byde interesserede borgere velkommen til informationsmøde ved det lokale gadekær.

Og interessen for den lille lokale perle var da også til at forså. To havde tilmeldt sig, men yderligere 18 interesserede borgere dukkede op - og heraf var de 14 naboer. 

På opstartsmødet organiserede naboerne sig i en "nabogruppe" og næste møde er allerede planlagt til 5. november 2014.

Her et par stemningsbilleder fra mødet:

Opstartsmøde Herslev 16.10.14 - 3

Astrid Ejlersen, Biolog fra Langeland kommune bød velkommen, Nis Rattenborg, formand for Naturfredningsforeningen på Langeland, fortalte om gadekærenes og landsbyen Herslevs historie og Michael Martin Jensen, Friluftsrådet, fortalte om de rekreative muligheder.

Opstartsmøde Herslev 16.10.14 - 2

Bagefter var der en livlig meningsudveksling, bl.a. omkring, hvor meget der bør beskæres. Kommunen vil sørge for fældning og beskæring, alt efter hvad vi kan blive enige om på næste nabomøde. 

Opstartsmøde Herslev 16.10.14 

Herunder et billede af Herslev gadekær, som det så ud, da Gadekærsgruppen var på besigtigelse den 28. august 2014.

Herslev gadekær - besigtigelse august 2014 

Se besigtigelsesrapport fra Herslev gadekær fra 27. august 2014. 

Se referat fra opstartsmødet 16. oktober 2014.

Se skitse til udvikling og pleje af Herslev gadekær.

Fotos: Astrid Ejlersen, Langeland Kommune og Eva Christiansen, DN Langeland

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website