Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få indsigt i hvordan processen omkring involvering af frivillige i udvikling, anvendelse og pleje af flere naturområder i Roneklint har været. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

Se kommende aktiviteter i Aktivitetskalender

 • April 2016 - En af de ting der kom ud af workshoppen 22. marts 2015 var, at en håndfuld af de fremmødte satte sig sammen og arbejdede videre på et tværgående naturprojekt.

  Der blev efterfølgende søgt fonde og i April 2016 mangler gruppen kun 38.000 kr hvilket altså betyder, at gruppen har fået tilsagn om ialt 338.000 kr (Udlodningsmidler: kr.100.000), Vordingborg kommunes Lokale Udviklings Pulje: kr.188.000, Tuborgfonden: kr. 50.000) ift. at kunne realisere det skitserede naturprojekt.

 • 15. april 2015 kl. 16.30 - Opfølgningsmødet på workshopen i Roneklint. Sted Jungshoved Gl. Skole

 • 22. marts 2015 kl. 9:30 - 14:30  Indvielse af Bystævnet i Roneklint med efterfølgende vandring ad nye stier forbi den nyetablerede paddesø til Bøndernes Egehoved samt workshop med samtænkning, idégenerering og hygge over frokosten. Se invitation
  Se fotofortælling fra dagen.

 • 15. november kl. 10:00 - ca. 12:00 -"Sten langs stranden og kystskrænter". Se invitation
  Vi går en tur fra Roneklint Fyr og Skanse, hvor der er en flot plancheudstilling om skansens historie, fyret og fuglelivet ved Roneklint. Herfra går vi øst på langs stranden og kigger på sten, landskabets dannelse og kystskrænterne. Vi ser på naturen undervejs med gamle ege- og bøgetræer langs kysten og fuglene på vandet. En gåtur på ca. 4 km.
  Mødested: Parkeringspladsen ved batteriet på Roneklint, Batterivej, 4720 Præstø.

  Husk madpakke, evt. the/kaffe og gode travesko. Turen er ikke egnet for kørestol og barnevogn.

  Turledere:  Jan Nielsen, Møns Amatørgeologiske Forening, og naturvejleder Elise Steen Hvelplund, Vordingborg Kommune. 

  Yderligere information: kontakt venligst naturvejleder Elise Steen Hvelplund, mail:eshv@vordingborg.dk, tlf. 55362506.

  Læs om turen og andre guidede ture på www.naturenivordingborg.dk.  

   
 • 31. august Seminar for frivillige fra de 10 Brugerdrevne natur og friluftsområder. Afholdes v/Troldhedestien nær Kolding. Se dagens program og oplæg til workshops med erfarings- og videndelingSe fotofortælling fra dagen.
   
 • 24. august kl. 10:00 - ca. 13:00 Arrangement i delområde 5 (Bøndernes Egehoved) - Naturvandring. Vi går en tur rundt på halvøen "Bøndernes Egehoved" og oplever smukke, krogede egetræer, vandhuller, strandenge og fuglene netop nu. Undervejs kan du høre mere om den nye plejeplan for området, naturplejen og skovens historie. Du kan også høre om det nye projekt med at opsætte redekasser til Stor Skallesluger.
  Arrangør: Vordingborg Kommune, Turleder: Naturvejleder Elise Hvelplund
  Læs om arrangementet      Se fotofortælling fra arrangementet.
 • 19. maj kl. 17:00 - 19:00 Besigtigelse af delområde 3 samt møde med Grundejerforeningen (Kohave-Roneklint) vedr. del af delområde 3 (Grundejerforeningens fællesareal). Se opslag til involveringen af borgerne i Grundejerforeningen
   
 • Møde med Formidlingsgruppen i Roneklint vedr. delområde 4 omkring etablering af bystævne og et bylaug. Mødet er mellem formidlingslauget og lokale tovholder på frivilligprojektet.
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website