Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Etablering af Roneklint Bystævne

Roneklint Bystævne etableres i tæt dialog og godt samarbejde mellem lokale beboere og Vordingborg Kommune.

Etableringen af Roneklint Bystævne

  Roneklint Bystævne - 4  


Roneklint Bystævne - 2

Roneklint Bystævne - 3

   

 

 • Roneklint landsby, landskabet og stedets kulturmiljø med Batteriet, Roneklint Fyr og Maderne er i kommuneplanen udlagt som et samlet kulturmiljøområde.

 • I efteråret 2011 igangsætter kommunen arbejdet med en bevarende lokalplan for Roneklint og omegn.

 • I Roneklint nedsættes et lokalplanudvalg som kontaktenhed til kommunen under lokalplanprocessen.

 • Under processen opstår ideen til at renovere det uplejede trekantsområde mellem de asfalterede veje. Det er medtaget i beskrivelsen til lokalplanen.

 • Lokalplanen blev vedtaget 27. marts 2014.

 • Der var i mellemtiden truffet aftale med kommunen om i samarbejde at genetablere Roneklint Bystævne med en fortælling om, at det var ved udskiftningen i 1797, de kendte grænser i landskabet med beplantede skel blev skabt. Udgangspunktet var bogen om Roneklint fra 2012 "Fra fæste til fritid".

 • Aftalen var, at der fra beboerside med Niels Østergård (lokal beboer) som kontaktperson blev lavet en plan for renoveringen området med 11 store sten omkring egetræet. Landsbyen skulle fremskaffe stenene. Kommunen påtog sig at udføre etableringen og planere området.

 • Dette arbejde afsluttes medio november 2014.

 • Herefter har Niels Østergård påtaget sig at udarbejde udkast og layout til en informationstavle i kommunens almindelige stil, som forventes færdig i foråret 2015.

 • Det er aftalt, at beboerne står for pasningen og græsslåningen af dette kommunale vejområde fremover og at der etableres et bylaug. 

Konklusionen er, at anlægget og formidlingen er et led i markeringen af områdets natur- og kulturkvaliteter.

 

 

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website