Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Naturvandring 24. august 2014

Den 24. august inviterede Vordingborg Kommune i samarbejde med Jungshoved Lokalråd til naturvandring på det fredede naturområde Bøndernes Egehoved ved Roneklint, som er ejet af Nysø Gods. Mange lokale borgere mødte op for at få mere at vide om naturen og naturplejen på Egehovedet og opleve det smukke område med gamle løvtræer, strandenge og overdrev

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website