Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Presseomtale

Se hvordan Frivilligprojektet i Roneklint har præsenteret sig i medierne - skabt opmærksomhed, rekrutteret flere frivillige, motiveret til lokal engagement, fortalt små succeshistorier på vejen mod målet osv.

Web

  • Vordingborg Kommunes hjemmeside - "35 mødte op til naturtur på Bøndernes Egehoved" - 25. august 2014.
    (Bøndernes Egehoved er et af de 5 delområder i frivilligprojektet i Roneklint). 
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website