Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Aktivitetskalender

Her kan du se planlagte aktiviteter i skoven.

 • 13. marts 2017 - Generalforsamling i Skovlauget kl. 19:00 - 21:30 på Amtsvejen 5.

  Efter et fantastisk år i St Lyngby skov er det snart tid til at afholde årsmødet.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Beretning om Foreningens virke
  3. Regnskab i revideret form forelægges
  4. Planer og budget for de kommende år
  5. Fastlæggelse af eventuelt kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Valg af kasserer
  10. Valg af en revisor
  11. Eventuelt

Bestyrelsen består Formanden, Næstformand, Kasseren samt koordinatoren for hver af de aktuelt eksisterende aktivitetslaug.

Medlemmerne i den enkelte aktivitetslaug udpeger senest til årsmødet selv deres egen kandidat til koordinator for et år ad gangen.

Vores kontingent lige nu er på 50 kr om året, er der nogen som gerne vil betale for indeværende år (måske en forglemmelse) så er foreningens konto som følge: Nordea Frederiksværk, reg nr:2580 konto:6280 248 221

Sædvanen tro er der kaffe/te samt lidt kage til mødet :-)

Under pkt 6 sendes forslag til undertegnede

Vel mødt!
Poul Erik, Formand

 • xx. maj - Årlige møde mellem projektets parter kl. 17:00 - 19:30 i Bålhytten

 • 7. juni - Sommermøde i Skovlauget kl. 19:00 - 21:00 i Bålhytten

 • 6. september - Sensommermøde i Skovlauget kl. 19:00 - 21:30 på Amtsvejen 5

 • 10. september - Naturens dag i St. Lyngby Skov

 • 7. december - Julemøde i Skovlauget kl. 19:00 - 21:30 på Amtsvejen 5

der "Følg udviklingen"

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website