Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Dokumentarkiv

Her finder du væsentlige dokumenter for frivilligprojektet i St. Lyngby Skov, herunder vedtægter for St. Lyngby Skovlaug, rammeaftale mellem Skovens ejer (Naturstyrelsen), Hillerød- og Halsnæs kommune samt Friluftsrådet (på vegne af St. Lyngby Skovlaug), referater fra diverse møder mm.

Aftaler mm.

Rammeaftale. Aftale mellem Skovens ejer (Naturstyrelsen), Hillerød- og Halsnæs kommune samt Friluftsrådet (på vegne af den frivillige brugergruppe St. Lyngby Skovlaug).
Indgået november 2013.

Udviklings- og Plejeplan for St. Lyngby Skov

Arbejdspapir - 5 årig Udviklings- og Plejeplan for St. Lyngby Skov. (Arbejdspapiret anvendes som rettesnor for de aktiviteter Skovlauget igangsætter i skoven. Arbejdspapiret danner ligeledes grundlag for det årlige møde mellem Skovejer, Skovlauget samt Hillerød og Halsnæs Kommune).

Bilag til Arbejdspapir - Oversigt over foreslåede indsatser omkring natur og biodiversitet (pr. litra). De foreslåede indsatser er således vejledende og Arbejdspapiret beskriver hvilke indsatser der kan igangsættes. Ved tvivl bør Skovejer altid kontaktes før et initiativ igangsættes.)

Pjece - Folder

Skovlaugets folder (genoptryk, april 2016) - Om at være med i Skovlauget, og om gennemførte projekter og nye tiltag.

Skovlaugets folder (genoptryk, februar 2015) - folder der fortæller om frivilligprojektet, gennemførte og kommende aktiviteter og om muligheden for at være med.

Skovlaugets folder (ver. 2014) der fortæller om frivilligprojektet og om muligheden for at være med.

Vedtægter for St. Lyngby Skovlaug

Foreningen "St. Lyngby Skovlaug" etablerede sig d. 3/9 2014. For foreningen gælder følgende vedtægter.

Skovlaugets vedtægter - vedtaget på stiftende generalforsamling - 3. september 2014

Referater 

Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige møder i St. Lyngby Skovlaug samt 1 årligt møde mellem projektets parter. I omvendt kronologisk rækkefølge:

14. møde i Skovlauget - 7 juni 2016

13. møde i skovlauget - 29. februar 2016 (Generalforsamling)

12. møde i Skovlauget - 2. december 2015 -

11. møde i Skovlauget - 2. september 2015

10. møde i Skovlauget - 2. juni 2015

Årlige møde mellem projektets parter - maj 2015

9. møde i Skovlauget - 2. marts 2015 (Generalforsamling)

8. møde i Skovlauget - 4. december 2014

7. møde i Skovlauget inkl. stiftende generalforsamling - 3. september 2014

6. møde i Skovlauget - 3. juni 2014

Besigtigelsesmøde med skovejer - 3. juni 2014

Årlige møde mellem projektets parter - 13. maj 2014

5. møde i Skovlauget - 8. april 2014

4. Brugergruppemøde - 22. januar 2014

3. Brugergruppemøde - 20. november 2013

2. Brugergruppemøde - 9. september 2013

1. Brugergruppemøde - 22. juni 2013

Borgermøde - opstartsmøde - 3. juni 2013

Dokumentation af processen

Se illustration af processen "det første år" af frivillighedsprojektet" (2012 - 2014)

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website