Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få indsigt i hvordan processen omkring involvering af frivillige i udvikling, anvendelse og pleje af St. Lyngby Skov har været. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

Se kommende aktiviteter i Aktivitetskalender

 • 1. december - Julemøde i Skovlauget - kl. 19:00 - 21:30, Amtsvejen 5

 • Advents-Gør-Det-Selv i Store Lyngby Skov - Lørdag den 26 November kl. 10.00 på den store parkeringsplads

  Det er altid nemmest at købe en færdig Adventskrans eller en December-dørkrans til hoveddøren.Men Julen er en tid, hvor vi skal finde tilbage til de gamle dyder og lave vores julekranse selv, mener Store Lyngby Skovlaug.

  Vinterskoven venter med kogler, svampe og gran, som ganske gratis kan høstes. Børnene og børnefamilierne kaldes derfor til Jule-høstfest, hvor alle indbydes til at hente materialer i skoven.

  Søren Fisker fra Biodiversitetslauget og Elsa Dalsgård fra Hundeskovlauget tager imod Lørdag den 26 November kl. 10.00 på den store parkeringsplads med indkørsel fra Skovbrynet, og de vil føre alle skovgæsterne frem til den store bålplads, hvorfra jagten på kogler, gran, små thujakviste og svampe udgår.

  Her venter også glühwein til alle voksne, lavet på lokal kirsebærvin, og saftevand til børnene.

  ”Ler, lys og ståltråd bliver der ikke mangel på”, fortæller skovlaugets næstformand Ole Schouenborg. Skovlauget leverer gratis træbunde af Birk og Kirsebærtræ til juledekorationer, til alle gæster

  ”Børn skal fra små lære at lave juledekorationer og adventskranse af deres forældre, så traditionerne for at lave noget sammen i juletiden opretholdes”, udtaler han. Han medbringer dog for en sikkerheds skyld et par gode billedbøger om juledekoration, hvis man har brug for inspiration. ”Ellers må børnene medbringe bedsteforældrene – de kan huske, hvordan man gør”!

  Våbenloven tillader, at alle voksne er bevæbnet med grensakse, og varmt tøj anbefales.

  Hele arrangementet laves i et samarbejde imellem Store Lyngby Skovlaug og Danmarks Naturfredningsforening og afsluttes kl. 12.00.

 • 11. september - Naturens dag kl 10-15


Vi mødes ved Bålhytten og der er forskellige aktiviteter:

  • Træværksted med fremstilling af fuglehuse
  • Svampetur undersøg livet i søen
  • Åbning af Hundehaven  
  • Gå på opdagelse på en natursti


 • 7. september - Sensiommermøde i Skovlauget kl. 19:00 - 21:30 på Amtsvejen 5

 • 7. juni - Sommermøde i Skovlauget kl. 19:00 - 21:00 i BUH-hytten
 • 25. maj 2016 i Bålhytten - Årlige møde mellem projektets parter
  Skovlauget giver bl.a. status på igangværende og præsenterer oplæg på eventuelle nye ønsker og ideer ifm. udvikling af skoven. 

 • 9+10 april - Byggeweekend - Vi fortsætter etableringen af shelters og indhegning af hundehave og græsningsareal.
  Mødested: Bålhytten kl. 10:00 begge dage.
  Se billeder i "TAK for indsatsen"-mail 

 • 1+2 april - Byggeweekend - Vi påbegynder etableringen af 3 shelters, et multtoilet og indhegningen af hundehaven og græsningsarealet.
  Mødested: Bålhytten kl. 10:00 - begeg dage.
  Se billeder i "TAK for indsatsen"-mail 

 • Generalforsamling i Skovlauget den 29. februar kl. 19:00 i BHU-hytten - Kom og mød de andre i Skovlauget, hør om årets gang i skoven, om kommende aktiviteter og planer for skoven. Foråret byder bl.a. på etablering af græsningsareal til får, hundehave og shelters nær bålhytten. 

 • Naturens dag - 13. september.

 • onsdag 2. september 11. møde i Skovlauget 
 • tirsdag 2. juni 2015 10. møde i Skovlauget

 • "BioBlitz" - Fredag 29. maj Kl. 10:00 - lørdag 30. maj kl. 10:00
  Læs mere om BioBlitzen

 • Årlige møde mellem projektets parter - Skovlauget, Naturstyrelsen, Hillerød- og Halsnæs Kommune samt Friluftsrådet tirsdag den 19/5 2015 kl. 17:00 - 19:00
  Referat. 

 • 11. marts kl. 10:00 - 16:00 - Udtynding i Thujastykket del 2
  (se. OBS! fra 7. marts)

  Vi mødes ved det sydøstlige hjørne af Thujastykket - tag kompasset med - hvor Ole vil gentage OAK´s instruktioner.

  En lille maltilmelding vil være fint!

 • Nordea-fonden har bevilliget 20.000 kr til Skovlauget og specifikt, som tilskud til trailer med diverse redskaber.
  [Bevillingstekst fra brevet]

 • 7.marts, kl.13.00 -15.30 Udtynding imellem tujaerne.

  OBS! - Der gøres opmærksom på at den enkelte deltager selv er ansvarlig for at være dækket af privat Ulykkesforsikring(§11).

  En del af brændet tildeles BHU-hytten som tak for lån af huset, samt til bålpladsen, til fælles brug i skoven.

 • mandag 2. marts 2015 9. møde i Skovlauget inkl. Generalforsamling

 • torsdag 4. december 8. møde i Skovlauget. Kl. 19:00 - 21:30 i Skovbørnehaven? Læs referat fra mødet.
   
 • lørdag 4. oktoberkl. 10:00 - 14:00  - "Sti-dag i St. Lyngby Skov" -
  Nu sætter vi os de første konkrete spor i skoven!
  Vi mødes kl. 10:00 ved bålhytten til formiddagskaffe, hvor vi fordeler os i forskellige arbejdsgrupper. Medbring grensakse og arbejdshandsker, motorsave for de mest bevæbnede - Ole sørger for benzin og kædeolie.
  Frokost ved bålhytten kl. 12.30 - menuen er fortsat de traditionelle stegte pølser med brød og GRATIS drikkevarer, og og herefter fortsætter vi til ca kl. 14.10 hvor vi siger tak for i dag med kaffe ved bålhytten. Se fotofortælling fra sti-dagen.

  Alle er velkomne til at tage børn og børnebørn med - og det er ok, hvis man kun kan deltage to timer.

  Arbejdsdagen er et fælles projekt mellem Naturstyrelsen, Skovlauget og skovens øvrigere brugere. I fællesskab etableres trampestier, eksisterende stier ryddes for væltede træer, ridestien i udkanten af skoven reetableres mm. Indsatserne prioriteres alt efter fremmødt arbejdskraft. Se oplæg til de stier vi skal etablere på dagen.


 • Søndag den 14. september kl. 10:00 - 13:00  afholdes der Naturens Dag i St. Lyngby Skov. Ved du hvad der foregår i St. Lyngby Skov, når skovbørn, hunde og heste et gået hjem ? Kom og hør det frivillige Skovlaug fortæller om St. Lyngby Skov og alle de spændende projekter der arbejdes med. Hør om shelterbyggeri, etablering af trampestier, en tværgående ridesti, om får på græs og rydninger. Vi slutter ved bålhytten, hvor der er mulighed for at grille en pølse og høre mere om aktiviteterne i St. Lyngby Skov.  Se invitation til "Gåtur og grillpølser". Vi ses :-) Læs artikel i Halsnæs Avis "Borgerne har hugget en skov fra staten".

 • 12. september - Tilskud til mobilisering af flere frivillige.
  Tilskuddet ydes til: "St. Lyngby Skovlaugs mobilisering af frivillige i forbindelse med etablering af adgangsveje, ridestier, trampestier og friluftsfaciliteter i St. Lyngby Skov. Til udgifterne til forplejning og annoncering, jf. indsendte budget. Tilskuddet er på 10.000 kr"

 • onsdag 3. september -  7. møde i Skovlauget inkl. Stiftende generalforsamling. Kl. 19:00 - 21:30. - Sted tilgår. Se dagsorden, indkaldelse til Stiftende generalforsamling og forslag til vedtægter ver.2. Læs referat fra mødet.
   
 • 31. august Seminar for frivillige fra de 10 Brugerdrevne natur og friluftsområder. Afholdes v/Troldhedestien nær Kolding. Det er målet at en repræsentant fra hvert laug deltager. Dagens program og oplæg til workshops med erfarings- og videndeling. Se fotofortælling fra dagen.
   
 • 22. og 23. august  Bioblitz  -     UDSAT til forår 2015 !!     -     Vi afholder en såkaldt Bioblitz hvor det dels handler om at få et billede af den natur, der findes i St. Lyngby Skov, dels at invitere børn og voksne ud i skoven og få en god og lærerig oplevelse og dels styrke det frivillige netværk bag St. Lyngby Skov. Vi vender tilbage med tid og program. Vil du vide mere om Bioblitz, så kontakt Rikke Husum på mail eller ring på 20 18 19 16. Få evt. inspiration på bioblitz.dk

 • 16. juni 2014 - Bevilling af tilskud til etablering af faciliteter og naturpleje i St. Lyngby Skov.
  Der ydes tilskud til:  "at skabe bedre rammer for friluftsliv og naturformidling i skoven, dels at øge antallet af frivillige i pleje og forvaltning af skoven. Til materialeudgifterne til 3 sheltere, op til 15.000 kr. pr. stk. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: 2 vikingehytter, op til 15.000 kr. pr. stk., 2 multtoiletter, op til 2.500 kr. pr. stk., bålplads, op til 5.000 kr., 20 borde-/bænkesæt, op til 4.000 kr., indhegning, pæle, læskur og genetablering af el og vand, op til 8.500 kr., bifamilier, op til 1.100 kr., trailer m. diverse redskaber, op til 35.000 kr."

 

 Få grafisk overblik over "det første år" i frivilligprojektet i St. Lyngby Skov.

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website