Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Årlige møde med skovens ejer

De årlige møde mellem parterne i "St. Lygby Skov - et frivillighedsprojekt" blev holdt de 13. maj kl. 17:00 - 19:00 i bålhytten.

På mødet deltog Naturstyrelsen (skoves ejer), Hillerød Kommue, Friluftsrådet og fire repræsentanter fra Skovlauget. Halsnæs Kommune var ligeledes inviteret, men deltog ikke.

Iflg. Rammeaftalen har det årlige møde til formål: 

"at fastlægge gennemførelsen af større tiltag. Større tiltag er umiddelbart alle tiltag der kræver tilladelse af en eller anden form. Mindre tiltag beluttes løbende af projektorganisationen".

Da dette er det første møde mellem parterne, efter etableringen af projektet i 2013, er formålet med dette møde:

at drøfte Skovlaugets oplæg til en 5 årig udviklings- og plejeplan
for St. Lyngby Skov.
 

Jens Bjerregaard Christensen (Naturstyrelsen) og Jan Eriksen (Friluftsrådet) bød alle velkommen i bålhytten og gav de fremmødte en kort opsummering af, hvordan ideerne til projektet tog sin begyndelse tilbage i 2012.

Velkomst ved Jens og Jan

De fire repræsentanter fra Skovlauget, en fra hver af de fire underlaug (Natur- og Biodiversitetslauget, Facilitetslauget, Adgangs- og tilgægelighedslauget samt Formidlingslauget) fremlagde Skovlaugets samlede udkast til en 5 årig udviklings- og plejeplan for St. Lyngby Skov.

Fremlæggelse af 5 års plan 2 

 

 

 

 

 

 

 

   

Der var stor interesse for Skovlauges mange ideer og indsatser, og et par af de fremførte forslag, udviklede sig via konstruktiv dialog til endnu bedre løsninger for både Skovens ejer, Skovlauet og ikke mindst for skovens mange lokale brugere.

På mødet aftalte parterne, at Skovlauget og Naturstyrelsens fagspecialister, i nærmeste fremtid, sammen skulle besigtige skoven og forholde sig til de enkelte ideer. På den måde vil Naturstyrelsens driftsplan for skoven og Skovlaugets udviklings- og plejeplan, kunne koordineres, så de understøtter hinanden.
(Besigtigelsesmøderne blev senere aftalt til d. 3. juni - umiddelbart før Skovlaugets møde i bålhytten, samme aften).

På baggrund af de aftalte besigtigelsesmøder, vil det samlede Skovlaug på det kommende møde (den 3. juni kl. 19:00 - 21:30 i bålhytten), kunne prioritere deres indsatser og begynde udarbejdelsen af den endelige version, af den "5 årige udviklings- og plejeplan for St. Lyngby Skov".

Mødet sluttede kl. 19:00 og blev rundet af med en sandwich og en vand.

Velkommen i St.lyngby Skov

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website