Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Om St. Lyngby Skov

Lyngby Skov er en mindre løvskov på godt 65 ha syd for Arresø. Den består af en mosaik af forskellige bevoksninger og er ret varieret. Den nordligste del af skoven er højere beliggende end den sydlige del, der rummer flere våde partier med elle - og askeskov.

Lyngby Skov ligger i et relativt fladt landbrugsland nordøst for Ølsted. Hovedvejen mellem Hillerød og Frederiksværk løber umiddelbart nord for skoven. Øst for skoven ligger Lyngby Mose. Og syd og vest for skoven løber Lyngby Å.

Kilde: Naturstyrelsen

Lyngby Skov kort

Klik på kortet for at åbne større kort. Se Skovkort med litraer

Er du interesseret i at se hvilke træer der står i de enkelte delområder, stifirbindelser rundt om St. Lyngby Skov og lidt mere om selve arealfordelingen, så hent skovkort og en kort beskrivelse af arealdriften her.

Billeder fra området, vinteren 2013

 Lyngby Skov 1     Lyngby Skov 6

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website