Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Kørselsvejledning

Mosely set fra oven!

moselyluftfoto

Mosely ligger mellem Nonneholt og Hem Skov. Kør fra Mariager og ca. 3 km. syd på af Randersvej - drej mod øst af Vest Hemvej.  Efter ca. 1100 m. er der en grusbelagt
p-plads på venstre hånd. Følg grusvejen nordpå forbi p-pladsen og mosen, og efter ca. 150 ligger pladsen på venstre hånd. 

Lidt syd for Mariager Ejendommen ligger lidt syd for Mariager mellem de to skove Nonneholt og Hem Skov

Mosely%20-%20oversigtskort

Se evt.Mosely  under  WWW.friluftskortet.dk

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website