Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Dokumentarkiv

Her finder du væsentlige dokumenter for frivilligprojektet i NærHeden, herunder rammeaftalen indgået mellem lodsejer (NærHeden P/S) og brugergruppen bag "Grønt medborgerskab i NærHeden", Udviklinge- og plejeplan for naturområdet (Sejlbjerg Mose), referater fra diverse møder mm.


Aftaler mm.

Rammeaftale -  Aftale mellem lodsejer (NærHeden P/S) og Friluftsrådet (på vegne af den frivillige brugergruppe) Indgået juni 2014.

Folder

Folder ver. marts 2016 - nu med Nærheden P/S og Moselauget som afsender og om Bålhytte-byggeri i juni 2016.

(Tidligere versioner: ver. februar 2015, ver. april 2015, ver. juni 2015Folder ver. sept 2015 med kort/kørevejledning til Sejlbjerg Mose og Moselaug - "Vær med til at udvikle Sejlbjerg Mose" - Orientering om frivilligprojektet, prioritering af bålhytte, etablering af Støtte- og Venneforening, Moselaug mm. )
 

Arbejdsdokument for Brugergruppen og Styregruppen

Moselaugets forslag til Udviklings- og plejeplan for Sejlbjerg Mose 2014 - (naturområdet i NærHeden) - ver. 1.


Oversigt over Sejlbjerg Mose
 - august 2015
med hhv. igangværende, realiserede og mulige indsatser.

Tidlligere versioner: ver. 1 - oversigtskort med forslag til faciliteter 2014 - ideer genereret af områdets brugere/potentielle brugere på 2 borgermøder i 2014 inkl. beskrivelse af faciliteter (angivet med nummer på ovrsigtskortet).


Oversigtskort med forslag til stier - ideer genereret af områdets brugere/potentielle brugere på 2 borgermøder i 2014.
Beskrivelse af stier (angivet på oversigtskort med nummer)

Referater 

Der afholdes min. 3 møder i styregruppen (repræsentanter fra Nærheden P/S, Friluftsrådet og brugergruppen) om året, i opstartsfasen mødes styregruppen hyppigere. 

Styregruppemøder

25. januar 2016 - referat fra 8. styregruppemøde

24. august 2015 - referat 7. styregruppemøde

3. juni 2015 - referat fra 6. styregruppemøde

14. april 2015 - referat fra 5. styregruppemøde

24. februar 2015 - referat fra 4. styregruppemøde

28. november 2014 - referat fra 3. styregruppemøde

1. oktober 2014 - referat fra 2. styregruppemøde

18. juni 2014 - referat fra 1. styregruppemøde


Øvrige møder

12. januar 2015 - Beslutningsnotat fra Møde med naturområdets interessenter (Sejlbjerg Mose/Gammel sø)

 

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website