Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få indsigt i hvordan processen omkring involvering af frivillige i udvikling, anvendelse og pleje af et afgrænset naturområde i NærHeden har været. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

Se kommende aktiviteter i Aktivitetskalender

 • 23. november kl. 18:00 - Møde i Moselauget med spisning

  Tilmelding til Niels.

  Mødested: Moselaugets lokaler

 • 21. september - Møde i Moselauget

 • 17. august - Møde i Moselauget

 • 22. maj Mosens dag i Sejlbjerg Mose kl. 10:00 - 14:00
  Se program og plakat

 • 24. maj Møde i Moselauget

 • 25. jaunar - 8. Styregruppemøde

 • 14. januar - Nytårskur for Moselauget

  2016


 • 17. september - Ren By - fælles, lokal affaldsindsamling i Sejlbjerg mose.

  Mødested: Kig efter det orange beachflag.

  Mødetid: 17:00 - 18:30

  Medbring: Passende påklædning og godt humør. Miljø- og EnergiCentret sørger for redskaber og affaldssække.

  Tilmelding: (Så vi har redskaber og sække nok) - Skriv til mec@mec-ht.dk

 • 24. august - 7. styregruppemøde

 • 16. marts - NærHeden P/S afholder borgermøde
  Kl. 19:00 - 21:30 i hallen bag NærHeden P/S's lokaler.

 • 14. marts - 5. Styregruppemøde
  Kl. 9:00 - 10:30 i NærHedens lokaler

 • 12. marts - Tilskud til opsætning af bålhytte ved Sejlbjerg Mose.
  Tilskuddet ydes til: "Bålhytten skal medvirke til at understøtte ophold i naturen for en bred og varieret målgruppe. Til 50% af materialeudgifterne til følgende: bålhytte, op til 37.500 kr., borde-/bænkesæt, op til 9.300 kr., grill, op til 2.800 kr., grilludstyr, op til 2.100 kr.

  Tilskuddet er på 51.700 kr. ud af et samlet budget på 149.500 kr. Tilskuddet ydes ekskl. moms. Løn støttes ikke."


 • 24. februar  4. styregruppemøde kl. 16:00 i Stationsbygningen v/Hedehusene Station

  2015


 • 28. november kl. 16:30 - 18:30 - 3. Styregruppemøde - NærHeden P/S, Friluftsrådet lokalt (på vegne af frivilliggruppen) og Friluftsrådets sekretariat. Læs referatet.

 • 1. oktober kl. 16:30 - 18:00 - 2. Styregruppemøde - NærHeden P/S, Friluftsrådet lokalt (på vegne af frivilliggruppen) og Friluftsrådets sekretariat. Læs referatet.

 • 14. september kl. 10:00 - 14:00 - Naturens dag v/Sejlbjerg mose i NærHeden. Se fotofortælling fra den regnvåde dag.

 • 31. august Seminar for frivillige fra de 10 Brugerdrevne natur og friluftsområder. Afholdes v/Troldhedestien nær Kolding. Se dagens program og oplæg til workshops med erfarings- og videndelingSe fotofortælling fra dagen.

 • Ultimo juni - Prioritering af indsatser i området. Dette med henblik på at kunne fremsende en foreløbig udviklings og plejeplan for naturområdet, til NærHeden P/S primo august. Se kort over området med forslag til faciliteter og kort med forslag til forbedring af adgangsforhold.

 • 19-23. juni Rammeaftalen for projekt "Grønt medborgerskab i NærHeden" underskrives. Læs rammeaftalen

 • 18. juni kl. 10:00 - 12:00:1. Styregruppemøde med NærHeden. Fremdriften i projektet, præsentation af foreløbige ideer og drøftelse af next step. Læs referatet.

 • 16. juni kl. 19:00 - 21:00: NærHeden P/S afholder fernisering i Hedehuset. De 3 arkitektgrupper præsenterer deres bud på hvordan NærHeden skal se ud i fremtiden.
 • 14. juni kl. 14:00 - 17:00 Vi følger op på ideerne fra mødet d. 11. maj og finder ud af, hvilke ideer der har størst opbakning blandt de fremmødte. Se fotofortælling fra dagen inkl. output.

 • 11. Maj kl. 14:00 - 16:00  Opstartsmøde for alle med interesse for det grønne projekt i NærHeden. Kom og vær med til at gøre NærHeden til et dejligt sted med spændende muligheder for at dyrke natur- og friluftsaktiviteter. Mødet holdes i Hedehusene, Stationsbygningen. Se fotofortælling fra dagen inkl. output.

 • 9. april kl. 19:00 - 21:30 NærHeden P/S holdt 3. borgermøde omkring udviklingen af den nye bydel. På mødet deltog initiativtagerne til det grønne projekt i NærHeden med en "natur-stand" og uddeling af invitationer til borgermødet 11. maj. Mødet blev holdt i den store hal på Hedesvinget 3 i Hedehusene.

 • 3. april - Friluftsrådets lokale koordinatorer deltager på Hedemarkedet mhp. at gøre opmærksom på opstartsmødet i frivilligprojektet d. 11. maj. Der er trykt invitationskort til lejligheden, med mulighed for at skrive varierende mødested, mødetidspunkt og formål. Se invitationskort for- og bagside. (Til disse invitationskort har vi brugt VistaPrint som leverandør. Budget: 250 invitationskort på genbrugspap for ca. 900 kr inkl. moms. Benyt en af VistaPrints mange gratis skabeloner).

 • Februar - marts, Friluftsrådets kreds 21 Storkøbenhavn Vest planlægger deltagelse med en stand på NærHeden P/S 3. borgermøde mhp. at gøre borgere opmærksom på frivilligprojektet i NærHeden. Der tages endvidere direkte kontakt til diverse organisationer gennem lokale netværk (Samrådet, Skovrådet mm).

 • 16. januar2014 NærHeden P/S holdt 2. borgermøde omkring udviklingen af den nye bydel bl.a med oplæg af Futurenavigator. De mange fremmødte borgere bidrog med idégenerering ved 4 stationer. Se output 

   2014

 • 16. december 2013 - Besigtigelse af naturområdet i NærHeden og efterfølgende møde mellem Friluftsrådets sekretariat, Friluftsrådets lokale kreds (21) og NærHeden P/S om muligheden for samarbejde omkring inddragelse af borgere, organisationer, naboer, institutioner, erhvervsforening mm. i forbindelse med udvikling, anvendelse og pleje af NærHedens naturområde.
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website