Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Infomøde 11.maj 2014

På mødet deltog 14 borgere med interesse for det naturskønne område i NærHeden. Der var repræsentanter fra forskellige lokale foreninger, naboer til og brugere af naturområdet.

Lidt billeder fra mødet den 11. maj kl. 14:00 - 16:00:

Velkomstflaget var hejst og Niels og Tonny fra Friluftsrådets Kreds Storkøbenhavn vest bød deltagerne velkommen.

1.borgermøde-1


Efter en kort velkomst i den gamle stationsbygnings ankomsthal, gik vi ned til NærHedens naturområde og fik talt lidt på kryds og tværs. Hvem er du? og hvad er din interesse for naturområdet i NærHeden?

1.Borgermøde.2 

I Naturområdets nordvestlige hjørne fortalte Ebba lidt om, hvordan området havde set ud og udviklet sig over de seneste 40 år.

1.Borgermøde-3

På tilbagevejen vendte vi vores ideer og tanker omkring naturområdet med hinanden. Hvad forestiller du dig af faciliteter i naturområdet? Er der noget særligt vi bør værne om? 

1.Borgermøde-4

Tilbage langs jernbanen fik vi atter lidt interessant lokalhistorie fortalt af Ebba.

1.Borgermøde-5

Tilbage i stationsbygningen fik vi lidt at drikke, kage og frugt og så ellers i gang med at skrive alle de gode ideer ned på de gule lapper - og de rigtig gode ideer på de lyserøde lapper ;-)

1.Borgermøde-6

De mange ideer blev kort præsenteret i plenum - og grupperet for videre bearbejdning i mindre grupper. Niels fra Friluftsrådet og Henning fra DN besluttede sig for at udarbejde et oplæg på stier inden næste møde. 

1.Borgermøde-7

Næste møde blev annonceret til d. 14. juni kl. 14:00 - 17:00 og alle blev opfordret til at tage en ven eller bekendt med under armen. 

Interesserede kan kontakte Niels Egeberg, Friluftsrådets lokale repræsentant på mobil: 40 25 02 28 eller mail: nkege@mail.tele.dk

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website