Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Nabodag 7. juni 2015

Det var en rigtig hyggelig og velbesøgt nabodag. Omkring 30 natur- og friluftsinteresserede borgere kom forbi, til en snak, en skål veltilberedt brændenældesuppe og en guidet tour rundt om søen – på jagt efter dyrespor.

Frivilliggruppens tovholder, Niels Egeberg bød velkommen til nabodagen og opfordrede de besøgende til at engagere sig i udviklingen af området, spørge ind til projektet og tale med hinanden.

Nabodag - Niels byder velkommen

De besøgende på nabodagen var generelt set meget begejstrede for den planlagte bålhytte, og flere så den som et kommende hyggeligt samlingspunkt, med plads til både fødselsdage, grillaftener og institutioner på tur.

Nabodag - dialog med de besøgende

Nabodag - dialog med de besøgende3

De Gule Spejdere, der også er aktive i Frivilliggruppen omkring udvikling af Sejlbjerg Mose, havde tilberedt en velsmagende og meget populær brændenældesuppe.

nabodag - brændenældesuppe med gæster (1)

Interesserede fik større kendskab til områdets rige dyreliv på et sjovt opgaveløb, hvor der bl.a. blev fundet spor efter hund, ræv, rådyr og ”skovsvin”. 

Nabodag - Ilona igangsætter opgaveløbet

Nabodag - spor efter dyr2

Nabodag - ekskrementer2

Nabodag - skovsvin

Og apropos ”skovsvin”, så er der ikke en ubegrundet bekymring blandt naboerne ift. affald på området – og, som flere hævder, med etablering af en bålhytte, er der også risiko for en endnu større udfordring med affald på området! Flere naboer kunne fortælle hvordan de (især efter en weekend) samler mængder af efterladt affald op omkring mosen. 

Overfyldt skraldespand

Arkivfoto

Således beriget efter endnu en dejlig dag i Sejlbjerg Mose med glade naboer, kunne frivilliggruppen og de gæve spejdere pakke sammen, og evaluere dagens arrangement.

Nabodag 2015 - klargøring2

nabodag - evaluering

Fotos: Rikke Husum

Yderligere info:

Opgaveløb
Opgaveløbet om områdets vildtlevende dyr er udarbejdet af Ilona Imorbadorf, 31 årig geograf fra Schweiz, der som led i sin integration og opbygning af netværk i Danmark, har valgt at være frivillig i Friluftsrådet i foråret 2015.

Brændenældesuppe
Det var De gule Spejdere i Hedehusene (LOKE), som også er en af de aktive kræfter i frivilliggruppen bag udviklingen af Sejlbjerg Mose, der stod for tilberedning af brændenældesuppe over bål.

Affald
I Høje-Taastrup Kommune har flere organisationer fokus på affaldet; bl.a. Miljø- og EnergiCenteret i Høje Taastrup med flere ”Ren by” aktiviteter og DN med en landsdækkende affaldsindsamling hvert forår.

Hold Danmark Rent er et program under Friluftsrådet, som arbejder for at forebygge henkastet affald i naturen. Vi tror på kærlige puf frem for løftede pegefingre på vejen mod et renere, grønnere og gladere Danmark.

Via websitet holddanmarkrent.dk kan alle rekvirere veste, handsker, snappere og sække til affaldsindsamling.

Hold Danmark Rent støtter frivillige initiativer som det i Sejlbjerg Mose.

”Det overrasker mig bestemt ikke, at borgerne omkring Sejlbjerg Mose er bekymret for, at et øget antal brugere i området skaber en risiko for en øget mængde henkastet affald. Det er en bekymring de deler med mange andre lokale naturelskere i Danmark” siger Anette Juul, konsulent i Hold Danmark Rent og fortsætter ”og sandt at sige, så er det også en reel risiko, men der er heldigvis også en hel del viden om tiltag og forholdsregler, som man kan tage til efterretning, således at denne bekymring ikke hindre alle de gode initiativer i at forsætte”

”At borgerne omkring Sejlbjerg Mose tager ansvar for deres nærmiljø på den måde de gør, glæder mig at høre og det er rent faktisk en hurtigt voksende trend, vi ser over hele Danmark” fortsætter Anette Juul. ”Det seneste år har vi især på Sydfyn set flere små lokale borgergrupper blomstre op, med det formål at give nærmiljøet en kærlig hånd - ’Rappenskralderne i Svendborg’ er bare ét af mange gode eksempler”.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website