Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Opstartsmøde 14. juni 2014

Mødet blev holdt ude i nærheden af naturområdet. 11 meget engagerede borgere mødte frem heraf havde 3 fattet interesse for projektet via artiklen i avisen "NærHedens natur i søgelyset" ledsaget af 2 skønne billeder fra området.

Vi mødtes på NærHeden P/S parkeringsplads på Industrivej 2 i Hedehusene - Velkomstflaget var naturligvis hejst i dagens anledning.

2.Borgermøde-1

Niels Egeberg, Friluftsrådets lokale repræsentant bød velkommen og fortalte kort om den rammeftale der er indgået mellem Friluftsrådet og NærHeden P/S ift. udvikling af naturområdet i samarbejde med frivillige.

De gule spejdere havde rejst telt og rammen, for en hyggelig dag i det skønne område, var sat.

2.Borgermøde-2

Vi gik i samlet flok ud i naturområdet og tog hjulsporet højre om søen. Her så vi blandt andet pumpestationen der pumper vandet fra søen (vandopsamlingsbassinet) ud i Li. vejleå.

2.Borgermøde-3

Et af de mange smukke steder med udsigt over søen. Ole kunne endvidere fortælle lidt om det nærliggende naturområde Hedeland, hvor han i sin tid havde arbejdet.

2.Borgermøde-5

2.Borgermøde-4

Endnu et lille hvil på en af de mange smukke steder omrking søen.

2.Borgermøde-6

Et af de mindre behagelige syn på turen rundt, var denne overfyldte skraldespand. Måske et tegn på, at det kan være nødvendigt med en overgangs-løsning, hvis et område eksempelvis går fra at være kommunalt driftet til at blive introduceret som "Brugerdrevent natur- og friluftsområde, hvor frivillige borgere har medansvar for et området udvikling, anvendelse og vedligeholdelse". 

2.Borgermøde-7

Tilbage på NærHeden P/S parkeringsplads blev de mange ideer fra 1. Borgermøde drøftet. Nogle blev nøjsomt placeret på skitsen over området mens andre måtte udgå. At have besigtiget området og fornemmet den helt særlige idyl, var udslagsgivende for brugergruppens samlede forslag.

2.Borgermøde-8

Brugergruppens samlede forslag blev indtegnet vha. Paint på et et screendump fra Krak.dk. Følgende forslag blev fremlagt for Styregruppen (NærHeden P/S og Friluftsrådet) d. 18/6.

NærHeden P/S var meget positiv over for langt største delen af de foreslåede indsatser. Next step er, at brugergruppen omsætter de mange forslag til en "5 årig udviklings og plejeplan" for området inkl. forslag til prioritering af indsatserne. Denne fremsendes til NærHeden P/S primo august 2014.

2.Borgermøde indsatspunkter

Interesseret i at høre mere, kontakt Friluftsrådets lokale repræsentant Niels Egeberg på mobil: 40 25 02 28 eller mail: nkege@mail.tele.dk.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website