Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få overblik over processen i frivilligprojektet på syddjurs. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

 • 31. august Seminar for frivillige fra de 10 Brugerdrevne natur og friluftsområder. Afholdes v/Troldhedestien nær Kolding. Se dagens program og oplæg til workshops med erfarings- og videndelingSe fotofortælling fra dagen.
   
 • Juni 2014 - Formidlingspartnerskabet (samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Naturstyrelsen Kronjylland, Naturhistorisk Museum, Museum Østjylland, sekretariatet for Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune) indtænkes i frivilligprojektet som tovholder. læs partnerskabsaftale 
 • Juni 2014 - Ændring i DGI Karpenhøjs bemanding og bestyrelse.
 • April 2014 - Møde hos Friluftsrådet vedr konkretisering og igangsætning af Frivilligprojekt
 • Forår 2014 - DGI Karpenhøj går i dialog med Syddjurs Kommune vedr. samarbejde om frivilligprojekt og med henblik på identificering af egnet naturområde.
 • December 2013 - Møde i Knebel mellem DGI Karpenhøj og Friluftsrådet vedr. deltagelse i "Brugerdrevne natur- og Friluftsområder".
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website