Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Dokumentarkiv

Her finder du væsentlige dokumenter for frivilligprojektet på Nordre Fælled, herunder partnerskabsaftalen vedr. rekreative tiltag på området, referater fra diverse møder mm.

Aftaler mm

Nyhedsbreve

Foldere, plakater mm

Referater mm

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website