Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Naturens Dag 2014

65 besøgende, heraf ca. 25 børn deltog i arrangementet på Nordre Fælled på Naturens Dag. Arrangementet var et samarbejde mellem Ndr. Fælleds frivillige venneforening "Nordre Fælleds Venner" og Randers Produktionshøjskole.

Dagen var et stort bålarrangement med hygge, bygning af et nyt bålhus og dejlig mad fra det kurdiske køkken. Nordbyen Læser, som er en kampagne, der køres af Randers Biblibliotek og Bysekretariatet i fællesskab, havde arrangeret bålfortællinger. 

Nyd de skønne billeder fra en vellykket Naturens Dag:

Der bygges bålhytte.

Naturens Dag 2014 - bålhytte 1

Naturens Dag 2014 - bålhytte 2

Naturens Dag 2014 - bålhytte 3

Tilberedes kurdisk mad over bål.

Naturens Dag 2014 - mad 1

Naturens Dag 2014 - mad 3

Naturens Dag 2014 - mad 2

Og maden nydes i hyggeligt selskab.

Naturens Dag 2014 - der spises

Så bages der pandekager.

Naturens Dag 2014 - der bages pandekager

Ristes pølser.

Naturens Dag 2014 - hygge 4

Optrædes med bålfortællinger (Nordbyen Læser, en kampagne som køres af Randers Biblibliotek og Bysekretariatet i fællesskab, havde arrangeret bålfortællinger). Se evt. mere på Nordbyenlæser.dk

Naturens Dag 2014 - bålfortællinger 1

Naturens Dag 2014 - bålfortællinger 2

Og hygges.

Naturens Dag 2014 - hygge

Naturens Dag 2014 - hygge 2

Naturens Dag 2014 - hygge 3

En rigtig dejlig dag på Nordre Fælled - planlagt og koordineret af Nordre Fælleds Venner og Randers Produktionshøjskole.

Fotos: Ina M Kihl-Plambek

Se flere af Inas skønne billeder på Nordre Fælleds Venner's Facebookside

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website