Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Fotofortællinger

Her kan du se fotofortællinger fra forskellige møder og arrangementer, afviklet i forbindelse med frivilligprojektet på Nordre Fælled.

15. januar 2017 - Midvinter fejring - På en iskold januar-søndag blev det hyldet, at vi er halvvejs gennem vinteren. Det skete, da flere organisationer inviterede til hyggeligt samvær på Nordre Fælled. Op mod 30 personer tog imod invitationen, greb en fakkel og gik med

18. oktober 2014 - Sjov i Naturen - En dejlig efterårsdag i oktober bød Nordre Fælleds Venner velkommen til Sjov i Naturen - et arrangement der iøvrigt blev støttet af Børnekulturugen i Randers med 3500 kr.

14. september 2014 - Naturens DagDagen var et stort bålarrangement med hygge, bygning af et nyt bålhus og dejlig mad fra det kurdiske køkken. Nordbyen Læser, som er en kampagne, der køres af Randers Biblibliotek og Bysekretariatet i fællesskab, havde arrangeret bålfortællinger. 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website