Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Dokumentarkiv

Her finder du væsentlige dokumenter for frivilligprojektet på Skellingsted Friluftsområde herunder benyttelsesaftale for området, kommissorium for styregruppen, referater fra diverse møder mm.

Referater 

13. juni 2016 - 1. Byggemøde mellem Skellingsted Styregruppe (Kurt), Entreprenør (Saabyg, Jesper) og Naturpark Åmosen (Ole)

26. januar 2016 - Møde vedr Frivillighedshus (Processen videre frem på baggrund af gasundersøgelse, Naturerhvervsstyrelsens forventede godkendelse af ændrede arealanvendelse samt drøftelse af indvielsesarrangement på Skellingsted Friluftsområde)
Deltagere: Naturpark Åmosen, Styregruppen og projektkoordinator fra Friluftsrådet.

3. juni 2015 - Møde vedr Frivillighedshus (oplæg fra arkitekt + placering på området)
Deltagere: Naturpark Åmosen, styregruppen for Skellingsted Friluftsområde, arkitekt, Holbæk Kommune og projektkoordinator fra Friluftsrådet.

Styregruppemøde - 4. december 2013 (bl.a godkendelse af oplæg fra Naturpark Åmosen omkring faciliteter) 

Aftaler mm.

Naboorientering ifm. opførelse af Frivillighedshus på Skellingsted Friluftsområde

Tinglysningssvar - Så er der åbnet op for at der kan bygges på arealet :-) NaturErhvervstyrelsen har fjernet reglen om, at der ikke måtte bygges på arealet.

Helhedsplan - udvikling af Skellingsted Friluftsområde.
Bilag til Helhedsplanen - overisgtskort over Skellingsted Friluftsområde ink. placering af forskellige faciliteter.

Idékatalog - Ideer til friluftsliv i naturpark Åmosen (Naturrum)

Benyttelsesaftale for Skellingsted Gl. Losseplads inkl. Vedligeholdelsesplan - 30. september 2012

Landzonetilladelse - 19. september 2011

Kommissorium for Styregruppen

Kommissorium for Styregruppen - 14. juni 2012

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse - "Fra vision til virkelighed" - 2011 (oprindelige tanker omkring udviklingen af Skellingsted Friluftsområde - tidl. Skellingsted Gl. Losseplads).

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website