Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få indsigt i hvordan processen omkring involvering af frivillige i udvikling, anvendelse og pleje af Skellingsted Friluftsområde har været. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

Se kommende aktiviteter i Aktivitetskalender

 • 4. oktober kl. 13:15 - Skellingsted Friluftsområde lægger hus til præsentation af udviklingsprojekt "Unge naturparkguider"
  Flemming Torp, formand for Friluftsrådets arbejdsgruppe for friluftsliv i folkeskolen overrækker Det Grønne Flag til Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard for Holbæk By Skole afdeling Absalonskolens arbejde med Naturparken. Det Grønne Flag overrækkes herefter af Borgmesteren til til miljørådet på Holbæk By Skole afdeling Absalonskolen.

  Eleverne fra Holbæk By Skole afdeling Absalonskolen præsenterer deres projekter og får deres diplom "Unge Naturparkguider".

 • 20. august kl. 11:00 - 13:00 Indvielse af FrivillighusetFriluftsområde Skellingsted invitere til åbning af nyt
   FrivillinghedshusProgram:
    11:00­ – 11:30 Åbning af Frivillighedshus v/ Naturpark Åmosen og Brugergruppen   11:30­-13:00 Aktiviteter i løbet af dagen
   • Oplev agility, sporhunde mm.
   • Demonstration af grejkasser
   • Guidet tur i området
   • Oplev områdes rovfugle med teleskoper 

Forplejning under arrangementet: Grillpølser m. brød, øl/vand og bål pandekager.

Alle er velkommen. Der tages forbehold for ændringer i programmet. Der er gratis adgang

 • 26. januar 2016 - Møde mellem Styregruppen for Skellingsted Friluftsområde, NTP Åmosen og FR
  Vedr. byggeri af frivillighus og aktiviteter på Skellingsted Friluftsområde

 • 3. juni - møde vedr. Skellingsted Friluftsområde.
  Naturpark Åmosen, Styregruppen for Skellingsted Friluftsområde, Holbæk Kommune og arkitekten bag Frivillighedshuset og Naturrum.
  Læs referat fra mødet og se fotofortælling far besigtigelse af Skellingsted Friluftsområde ift. gasboringer

 • 1. juni - formøde vedr. Frivillighedshus Styregruppen for Skellingsted Friluftsområde mødes for at nå til enighed om Frivillighedshusets placering på området, inden mødet med arkitekt og Holbæk Kommune den 3. juni.

 • 27. april - 5. styregruppemøde i DcH Jyderups klubhus kl. 18:00 - 20:00. Bl.a drøftelse af plan for involvering af flere (nye/eksisterende) brugere af Skellingsted Friluftsområde ift. udvikling, anvendelse og vedligeholdelse af området - inkl. det nye Frivillighus.

 • 20. april  - Planlægning af gasundersøgelse på Skellingsted Friluftsområde.
  Holbæk Kommune, har i dag taget kontakt til Niras vedr. gasundersøgelse på Skellingsted.

  Kommunen, Regionen og Niras planlægger samme hvordan undersøgelsen skal laves.

  Kommunen vil herefter i forbindelse med evt. landzonetilladelser vedr. fx byggeri, helhedsplan mv. bruge gasundersøgelsen - således at der kan opnås fx bygge tilladelse.

 • 26. marts 2015 - Bevilling til opførelse af Frivillighus på Skellingsted Friluftsområde.

  Tilskuddet er på 280.000 kr. Tilskuddet ydes ekskl. moms.

  Der ydes tilskud til: "Udvikling af en overordnet helhedsplan og anlæg af et frivillighus på Skellingsted. Projektet skal understøtte at et 20 ha stort naturområder, der tidligere har været lodseplads, kan drives af frivillige og udvikles til et spændende friluftslivområde på baggrund af lokale ønsker og behov.
  Helhedsplanen skal balanceres, således at den sætter retning på projektet, men samtidig er så fleksi-bel, at der tages højde for, at der løbende kommer nye idéer og aktiviteter.
  Frivillighuset skal skabe et nyt samlingssted for alle frivillige og udformes som en mindre uisoleret træbygning, der passer ind i landskabet og kan fungere som et naturligt omdrejningspunkt."

 • 4. styregruppemøde - 2. december kl. 18:30 - 20:00 i DcH Jyderups klubhus i Mørkøv.

  Drøftelse og planlægning af hvordan "mødested på Skellingsted Friluftsområde" bliver en realitet.

 • 22. oktober  - Bevilling til mobilisering af flere frivillige
  Der ydes tilskud til: "Foreningens mobilisering af frivillige i forbindelse med bl.a. opsætning af fodreplatform for vilde rovfugle og afdækning af den øvrige vilde fauna i Skellingsted Friluftsområde i Naturpark Åmosen. Til udgifterne til forplejning, transport, annoncering og lokaleleje, jf. indsendte budget Tilskuddet er på 10.000 kr."

 • Naturens Dag d. 14. september - Gå en tur, med eller uden hund, i den skønne natur på Skellingsted Friluftsområde, og lær hvordan du skal agere, når du møder "en løs hund" i naturen.
  Det er DcH Jyderup, som jævnligt gennemfører hundetræning på området, der vil sikre gode oplevelser for alle.
   
 • 31. august Seminar for frivillige fra de 10 Brugerdrevne natur og friluftsområder. Afholdes v/Troldhedestien nær Kolding. Se dagens program og oplæg til workshops med erfarings- og videndelingSe fotofortælling fra dagen.
 • 18. august - møde med arkitekt vedr. evt. opførelse af Naturrum på Skellingsted Friluftsområde (jfr. projekt Friluftsliv i Danske Naturparker)
 • 29. maj (Kr. Himmelfartsdag) DcH Jyderup inviterer alle interesserede til arbejdsdag på området. Se fotofortælling fra dagen.

 • Søndag 6. april kl. 10:00 Rovfugletur ved Jyderup. Mødested: P-pladsen over for Bromølle Kro kl. 10.00. Fra Bromølle Kro kører vi ud til Skarresø, Lille Åmose, Tissø og andre lokaliteter. (Aflyst pga. vejret)
 • 2. april  - 3. Styregruppemøde
 • 6. marts 2014 - Skellingsted Friluftsområde deltager i projekt: Friluftsliv i Danske Naturparker
 • 19. december - Møde på Skellingsted Gl. losseplads mellem Styregruppen for friluftsområdet (DOF, DcH, DN og Friluftsrådet lokalt) og Friluftsrådet ift. projekt "Brugerdrevne natur- og friluftsområder".
 • 4. december - 2. Styregruppemøde - Skellingsted Friluftsområde indgår samarbejdsaftale med Naturpark Åmosen om borde og bænke samt info-tavler på området.
 • 20. marts 2013 - 1. Styregruppemøde
 • 1. juli  - Der aftales vedligeholdelsesplan for beplantning m.v
 • 14. juni 2012 - Kommissorium for styregruppen underskrives
 • 30.september - Der indgås en Benyttelsesaftale med kommunen.
 • 19. september 2011 - Der er udarbejdet og godkendt en Landzonetilladelse som nøje beskriver omfanget af de aktiviteter på arealet.
 • 2011 - Ideen med Skellingsted Gl. Losseplads som natur- og Friluftsområde fødes. Ideen beskrives i dokumentet "Fra vision til virkelighed".
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website