Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Besigtigelse ift. gasboringer

I forbindelse med planerne om at opføre bl.a. Naturrum og Frivillighus på Skellingsted Friluftsområde er det, områdets tidligere status som losseplads in mente, nødvendigt at gennemføre gasboringer på området, inden der evt. søges om landzonetilladelse.

På det indledende møde mellem Naturpark Åmosen (Ole T. Rasmussen), styregruppen for Skellingsted Friluftsområde (Kurt Juul og Ole Hinz), arkitekten (Stig Løcke), Holbæk Kommune (Bente Meehan) og en observatør fra Dch Jyderup (Michael) blev der drøftet helhedsplan for området, gasundersøgelse, Frivillighedshus og Naturrum.

Referat fra mødet

Besigtigelse - før gasboring

Efterfølgende tog Ole Hinz, Kurt Juul, Michael fra DcH og Rikke Husum til Skellingsted Friluftsområde for en gang for alle at blive enige om, hvor Frivillighedshuset skal placeres på arealet.

Besigtigelse - før gasboring2

Og for at rydde enhver tvivl af vejen, blev koordinaterne aflæst. 

Besigtigelse - før gasboring3

Idet der på skitseplan også arbejdes på et kommende Foreningshus (isoleret træhus med toilet og vand, og plads til ca. 2 skoleklasser (50 mennesker)) var der blandt Styregruppen enighed om at et evt. komnende Foreningshus med stor fordel kan  bygges i forlængelse af Frivillighedshuset - i nordvestlig retning. 

Besigtigelse - før gasboring6

Samtidig benyttede delegationen lejligheden til at markere det sted, hvor et midlertidigt Foreningshus (fx. isoleret pavillon med toilet og vand) med fordel kunne placeres mens der arbejdes på at søge midler til opførelse af et permanent Foreningshus på området. (Hvis Holbæk Kommune efterfølgende vælger at give en tidsbegrænset dispensation).

Besigtigelse - før gasboring4

Og også her blev koordinaterne for den eksakte placering aflæst.

Besigtigelse - før gasboring5

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website