Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få indsigt i hvordan processen omkring involvering af frivillige i udvikling, anvendelse og pleje af en smuk ådal i Skibet har været. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

Se kommende aktiviteter i Aktivitetskalender

 • 15. marts 2016 kl. 19:00 - 21:30 - Kogræsserforening, Informationsmøde omkring opstart af Kogræsserforening v/Kvak Mølle og Skibet Kirke. Se plakat

 • Sommer 2015 - Høslet - FDF spejderne, Stenager Mølle og Vejle Kommune har en forrygende dag med høslet i ådalen. Se billede fra dagen og omtale i kirkebladet


  Der har været en periode med lidt stilstand i projektet grundet stemningen på det opfølgende borgermøde.
  Der blev efter mødet forsøgt udarbejdet et procesdokument som skulle sikre, at de aktiviteter der blev igangsat i ådalen, havde bred opbakning til blandt Skibets borgere, ådalens benyttere og naboer.


 • 3. november kl. 19:00 - 21:00- Opfølgende borgermøde - Møde med borgere, foreninger og institutioner om projekt "Skibet - borgernes egen ådal".
  Mødet er initieret af en lille arbejdsgruppe bestående af Hans Jørgen Mortensen (nabo), Kirsten Winther (borger i Skibet) og Britta (Grønt Forum) som efter opstartsmødet 19. august, satte sig sammen for at planlægge mødet/invitere interessenter til at deltage. Se plakat  og invitation.  
   
 • 9. september - Høslet i Skibet  12 frivillige slog engdraget med le under kyndig vejledning af Bo Levesen og Ronnie Røjgaard. Se fotofortælling fra dagen.

 • 31. august Seminar for frivillige fra de 10 Brugerdrevne natur og friluftsområder. Afholdes v/Troldhedestien nær Kolding. Se dagens program og oplæg til workshops med erfarings- og videndelingSe fotofortælling fra dagen.
   
 • 19. august - Opstartsmøde/Workshop med Skibets borgere og lokale organisationer og instutioner.
  Gåtur i området med introduktion til naturområdet v/Bo Levesen, Vejle Kommune (lodsejer) og introduktion til de projekter Stenager Mølle og Vejle Sportsfiskerforening allerede er i gang med se skites af dette projekt.
  Herefter Workshop med kaffe og kage.
  Tilmelding til groentforum@mail.dk, 76401976/ 26293865 Se invitation
  Se foto-fortælling fra opstartsmødet og de ideer  der kom på tavlen. Se skabelon til dín ide.
   
 • 21. marts 2014 Besigtigelsesmøde af naturområdet i Skibet
   
 • 10. december 2013  Møde med Grønt Forum i Vejle vedr. projekt "Brugerdrevne natur- og Friluftsområder"
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website