Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Opstartsmøde 19. august 2014

18 engagerede borgere var med da Grønt Forum, Stenager Mølle, Vejle Sportsfiskerforening og Vejle Kommune bød velkommen til en gåtur i ådalen og efterfølgende workshop på Skibet skole.

I regn stenager mølle 190814 

Lokale borgere fra Skibet og omegn trodsede regn og blæst, og mødte op ved Stenager Mølle til fælles vandring i naturområdet og efterfølgende workshop på Skibet skole. 


Jørg fortæller ved Stenager Mølle 190814

Jørg fra Stenager Mølle fortalte kort om det netop igangsatte natur- og friluftsprojekt omkring møllen, et projekt der har opnået støtte fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, Nordea-fonden, Jelling Sparekasses Fond, Ole Kirk`s Fond, Naturstyrelsens Lokal Grønne Partnerskaber og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Se skitse af projektet.

Bo fortæller om høslet 190814

Bo fortalte om muligheden for at lave høslet på et af engområderne i ådalen. Hans Jørgen, der er nabo til området, meldte sig prompte "Bare du kan lære mig at slå med le!". 

Brian fortæller om havørredprojektet 190814

Ved det næste stop - på broen - fortalte Brian fra Vejle Sportsfiskerforening om indsatsen for at få havørreden tilbage i åen og om hvordan bl.a. skolebørn er involveret i kortlægning af åløbets fauna.

britta fortæller om projektet 190814

På grænsen mellem parcelhusene på Degnevænget og ådalen, fortalte Britta fra Grønt Forum om tanken bag det brugerdrevne projekt. De fremmødte lyttede interesseret og drøftede på gåturen de mange muligheder med hinanden.

Bo fortæller om elm og ørredhotel190814

Nede i ådalen, i den såkaldte urskov, viste Bo og Brian hvordan elmetræet, med store dele af rodnettet under vand, er et "4-stjernet ørredhotel".

Workshop med ideer og kage190814

Vandringen sluttede på Skibet skole, hvor gode ideer blev drøftet i mindre grupper. Lidt varmt at drikke og et dejligt stykke økoligiske kage gjorde godt.

Gruppearbejde skibet skole190814

Det var fin stemning, gode grin og konstruktive dialoger, og workshoppen sluttede med præsentation af de mange ideer i plenum.
Kirsten og Hans Jørgen meldte sig til, sammen med Britta at planlægge næstkommende møde i det brugerdrevne projekt: "Skibet - borgernes egen ådal"  

Kontakt Britta fra Grønt Forum på groentforum@mail.dk, hvis du vil høre mere om projektet

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website