Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Dokumentarkiv

Her finder du væsentlige dokumenter for frivilligprojektet Troldhedestien, herunder årsrapport for foreningen bag frivilligprojektet, Troldhedestien af 2013 samt optegnelse over stiens lodsejerforhold.

 

Årsrapport for Troldhedestien af 2013 - 1. regnskabsår

Lodsejer-overblik - overblik over lodsejerne på den knap 10 km lange sti inkl. rekreative områder.

Aftalebrev med lodsejer - udarbejdet i samarbejde med advokst og lokal kapacitet med erfaring fra xx

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website