Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Følg udviklingen

Her kan du få indsigt i hvordan processen omkring involvering af flere frivillige i udvikling, etablering og pleje af Troldhedestien og de tilstødende rekreative områder har været. Find dagsordener og referater fra tidligere møder, og bliv inspireret af foto-/videofortællinger fra arrangementer med inddragelse af naboer, skoler, organisationer, lodsejer, kommune og borgere generelt.

Se kommende aktiviteter i Aktiviteteskalender

 • 20. marts - Tilskud til mobilisering af flere frivillige
  Tilskuddet ydes til: "Foreningens mobilisering af frivillige i forbindelse med udgravning af sø, etablering af bålhytte, trampesti og frugtlund. Til udgifterne til forplejning, annoncering og banner. Tilskuddet er på 10.000 kr."

 • 29. januar 2015 - Tilskud til første etape af ny natursti mellem Ferup og Hundsholt. 
  Tilskuddet ydes til: "Stien skal forbinde to eksisterende stykker af Troldhedestien, hvorved der skabes en sammenhængende natursti på 21 km fra Kolding til Veerst. I tilknytning til stien indrettes et rekreativt bynært naturområde. Projektet skal give borgere og institutioner bedre adgang til naturoplevelser, friluftsliv og læring i det fri. Til 50% af udgifterne til følgende: bålhytte, op til 40.000 kr., frugttræer, op til 10.000 kr., trampesti, op til 10.000 kr., vand-eksperimentarium, op til 50.000 kr., infotavler om naturen, op til 25.000 kr.
  Tilskuddet er på 135.000 kr. ud af et samlet budget på 295.000 kr."

 • Søndag den  21. september: Troldhedestien præsenterer projektet på Åbent Landbrug i Jordrup. Se mere videoklip fra TV Kolding (Se 9:30 minutter inde i indslaget).
   
 • 16. september Fundraisingmøde - Bestyrelsen samt flere interesserede drøftede mulighederne for fundraising. Listen over relevante fonde blev delt mellem deltagerne, som herefter har ansvar for at undersøge nærmere hos den enkelte fond samt lave oplæg til ansøgninger.

 • 31. august Seminar for frivillige fra de 10 Brugerdrevne natur og friluftsområder. Afholdes v/Troldhedestien. Se dagens program og oplæg til workshops med erfarings- og videndelingSe fotofortælling fra dagen.
    
 • 11. juni - Workshop med børn og lærere på skolen - formålet er at inddrage elever, samle ideer og involvere endnu flere fra lokalområdet. Se videofortælling fra workshoppen (1.37 minutter) og læs beskrivelse af arrangementet og se børnenes flotte og kreative bud på "oplevelser langs åen". 

 • 4. juni - Bestyrelsesmøde - Budget detaljer

 • 10. maj: Vandretur langs stien med naturvejleder fra Kolding Kommune Jørgen Chemnitz. Mødested Brugsen kl. 11:00 - herefter går vi ca. 6 km og slutter turen i Ferup. Medbring godt fodtøj der også kan klare mudder. Husk selv at sørge for transport tilbage fra Ferup til Brugsen. Tilmelding ikke nødvendigt. Spørgsmål - kontakt Gitte Bruus Hansen på telefon 2243 6259
  Se artikel inkl. invitation til arrangementet i lokalpressen 

 • 25. marts kl. 19.30 - Møde for interesserede borgere - Formålet med mødet er en statusorientering. Vi vil fortælle hvad vi har nået indtil nu, og hvad vi planlægger på kort og på længere sigt. Og så vil vi gerne lære fra alle, hvordan vi får endnu flere involveret. Se invitation
   
 • 11.april - Troldhedestien er nu fuldgyldigt demoområde i projekt "Brugerdrevne natur- og frilufftsområder" - oplæg på naturplejeindsats i moseområdet, en kilometer nordøst for Fynslund, er indarbejdet i Troldhedesti-projektet, i samarbejde med Kolding Kommune.

 • 13. marts - Troldhedestien udpeges som demoområde i projekt "Brugerdrevne natur- og frilufftsområder" med forbehold idet projektet endnu mangler et element af naturpleje. 
   
 • 20. februar - møde med Kolding Kommune - Diskussion af muligheder for samarbejde omkring bl.a. naturpleje, samt prioritering af opgaver.

 • 20. januar - Bestyrelsesmøde - på mødet deltog også Friluftsrådets lokale repræsentanter Bent Holgersen og Jørn F. Andersen samt Rikke Husum fra Friluftsrådets sekretariat. Muligheden for at Troldhedesti-projektet kunne indgå som demoområde i projekt "Brugerdrevne natur- og friluftsområder" blev drøftet. Projektet i sin daværende form "etablering af en sti" blev vurderet ikke egnet som demoprojekt idet et demoområde skal omfatte mindst to af følgende tre temaer: naturpleje, friluftsliv, etablering af faciliteter, samt motivere til løbende fremtidigt engagement og involvering fra lokalmiljøet. 

 • 18. januar 2014 - Tur langs ruten med entreprenør - formålet var at få et realistisk prisoverslag på etablering af stien.

 • 4. november - Arbejdsmøde i aktivitetsgruppen - drøftelse af mulige faciliteter på Troldhedestien. 

 • 1. november - Stiftende generalforsamling. Foreningen "Troldhedestien af 2013" blev etableret.

 • 23. oktober - opfølgende møde med Kolding Kommune

 • 12. oktober - Tur langs stien  - formålet med turen var, at kortlægge en mulig rute.

 • 1. Oktober - Involvering af flere frivillige - Åben invitation til at alle i lokalområdet støtter op om projektet. Mødet havde til formål, at strukturere en arbejdsform og etablere arbejdsgrupper. Ca. 25 frivillige deltog i mødet hvor ideer blev drøftet og 4 arbejdsgrupper blev etableret.

 • 15. August - Bestyrelsesmøde

 • 17. juni - "Kaffemøde med lodsejere" - Lodsejere blev inviteret til informationsmøde, hvor ideen blev præsenteret. Friluftsrådets lokale repræsentant Bent Holgersen og Mette List fra Kolding KOmmune deltog i mødet.

 • 11. Marts møde med Kolding Kommune - Projektet præsenteres for kommunen, som støtter ideen.

 • Januar - Maj 2013 - Bestyrelsesgruppen afholdt flere møder med henblik på at idéudvikle og gik flere ture for at vurdere hvor stien kunne gå.

 • Oktober 2012 - Opstartsmøde - En håndfuld interesserede borgere gik samme for at konkretisere ideen og bestyrelsesgruppen blev grundlagt.
 • Maj 2012 - "Fynslund for Fremtiden" - et stormøde hvor alle i lokalområdet blev inviteret til at drøfte ideer til forbedringer i nærmiljøet. Et af de forslag med størst opbakning, var etablering af den gamle Troldhedesti - dvs. at forbinde de to eksisterende stykker af sti, på hver side af Fynslund-området, med det manglende ca 10 km lange stykke sti.

 

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website