Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Workshop Fynslundskole

Fynslundhallen blev forvandlet til en kreativ kedel, da børn og lærere fra Fynslundskolen kastede sig ud i en kæmpe designworkshop. Børn tog designerhatten på for at give deres input til den kommende Troldhedesti.

Hele Fynslundskolen var med, da dørene til Fynslundhallen åbnede tidligt en flot juni morgen. Børnene skulle nemlig finde på ideer til, hvordan den nye Troldhedesti mellem Ferup, Jordrup og Hundsholdt kan give de bedste naturoplevelser - også set fra børnehøjde.

Workshop Fynslundsskolen2

"Vi har været rigtig glade for at involvere eleverne i en designprocess, der har stor betydning for lokalområdet og for skolen," siger Anders Højberg Johansen, viceskoleinspektør. "Vi vil gerne, at børn lærer at bruge design til at løse nogle udfordringer på kreativ og praktisk vis. Workshoppen har været en oplagt måde for børnene at give deres mening om stien - samt at tilegne sig nogle designfærdigheder, de kan bruge i mange andre sammenhænge."   

Børnene var delt op i små grupper på 3-4 elever på tværs af alle klasser. Hver gruppe havde en elev fra 5. eller 6. klasse, der også hjalp de mindre med at komme frem med deres tanker. Efter lidt "brainstorm" omkring hvordan stien kunne bruges af børn i.f.t. emner såsom natur, bevægelse, historie, kunst og eventyr, gik grupperne i gang med at finde frem til de ideer, de syntes bedst om. Så dekorerede hver gruppe en plade, der illustrerede deres idé - og her kom de kreative kræfter frem i fuld udblæsning!

Workshop Fynslundsskolen1      Til sidst blev alle plader lagt sammen til én kæmpe lang sti på tværs af hallen: et flot syn, der vidnede om børnenes engagement og kreativitet.   


"Det er så herligt, at skolen tager projektet til sig,"
siger Gitte Bruus Hansen, en af initiativtagerne bag Troldhedesti-projektet. "Det er super vigtigt for os, at Troldhedestien er godt forankret i hele vores lokalsamfund, og der er nogle oplagte muligheder for at stien skaber nye måder at tænke leg, læring og natur sammen. Og så kom børnene med nogle utrolige gode ideer, som ingen voksen kunne finde på. Vi glæder os til at bearbejde alle deres gode forslag, så Trolhedestien kommer til at udtrykke børnenes input, og bliver et godt sted for hele familien at boltre sig." 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website