Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Forskning og praktisk erfaring

Her finder du forskningsresultater og erfaringer fra større og mindre projekter med fokus på "frivillighed i naturen".

 • "Statens frivillighedspolitik op på briksen"
  Læs denne humoristiske og tankevækkende "diagnostisering" af Staten og frivillighedens efterhånden længerevarende (og for begge parter til tider meget frustrerende) parforhold.
  (af Anders La Cour, lektor og Ph.d på CBS, 2011)

 • Ph.d.-projekt om Frivillige og driften af grønne områder i England
  I England har man lang tradition for systematisk samarbejde mellem kommuner og brugere om drift af grønne områder. Et netop afsluttet ph.d.-projekt viser bl.a., at de frivillige kan bidrage positivt til økonomi og opmærksomhed men også har klare meninger om, hvilke opgaver de vil påtage sig og kun en vis kapacitet til at overtage ansvar.
  (af. Julie Frøik Molin, videnskabelig ass. Københavns Universitet, 2014)

 • Inddragelse af frivillige i drift af kommunale grønne områder
  I Hjørring slår en ejerforening selv græs på et kommunalt areal, på Frederiksberg planter og passer borgere sommerblomster, og i Horsens har frivillige selv plantet skov på kommunal jord. Der er mange gode grunde til at inddrage borgerne i forvaltning af grønne områder, eksempelvis kan det skabe øget ejerskab til de grønne områder, større viden om natur og miljø og bedre kvalitet af områderne.
  (af. Julie Frøik Molin, videnskabelig ass. Københavns Universitet, 2011)

   

 • Frivilligt engagement i naturpleje (Konference 19. november 2014)
  Forskning og reelle erfaringer med at inddrage frivillige. Relevant viden for alle, der arbejder med frivillige eller står over for at skulle organisere en frivillig indsats i naturen. Kommuner, stat, organisationer og de frivillige selv.
  (forskningsresultater leveret af Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet og Anders La Cour, CBS. Praktiske erfaringer fra Nationalpark Thy, v/Anette Buck - Nationalpark Mols Bjerge, v/Jens Reddersen - Naturpark Åmosen, v/Ole Tofthøj Rasmussen samt Friluftsrådets projekt "Brugerdrevne natur- og friluftsområder", Rikke Vibeke Husum)
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website