Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Erfa-gruppe vedr. samarbejde med frivillige i naturen

I Marts 2015 afholdes første møde i Erfa-gruppe vedr. samarbejde med frivillige i naturen. Erfa-gruppens primære formål er at sikre videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kultur-, natur-, friluftsorganisationer og myndigheder om det at samarbejde med frivillige i naturen.

Erfa-gruppen arbejder i perioden marts 2015 - oktober 2016. 

Følgende kultur-, natur-, friluftsorganisationer og myndigheder er pt. inviteret til at deltage i Erfa-gruppen:

 • Danmarks Naturfredningsforening (DN)
 • Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
 • Fugleværnsfonden 
 • Naturstyrelsen (NST)
 • Kulturstyrelsen (KST)
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE)
 • Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe)
 • KTC, organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor 
 • Friluftsrådet (FR)


Læs Kommissorium pr. 17.04.15.

Notater fra møderne 

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website