Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Konference om frivilligt engagement i naturpleje

I november 2014 afholdt Friluftsrådet konferencen "Frivilligt engagement i naturpleje". Erfaringer fra Nationalparker, Naturparker og Friluftsrådets "10 demoområder", tillige med videnskabelige oplæg fra Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet og Anders La Cour, CBS, gav stof til eftertanke og sikrede gode dialoger mellem de godt 100 deltagere.

Målgruppe: Konferencen var målrettet alle, der arbejder med frivillige eller står over for at skulle organisere en frivillig indsats i naturen. Kommuner, stat, organisationer og de frivillige selv.

Invitation"Lær af andres erfaringer, og mød dine kolleger fra andre kommuner. Kom med til en lidt nørdet og faglig konference om frivillige i naturpleje. Konferencen vil inddrage både forskning og reelle erfaringer med at inddrage frivillige." 

Deltagerliste Godt 100 personer professionelt engageret i naturpleje sammen med frivillige samt frivillige selv deltog i konferencen.

Powerpoints fra dagen: Se indlæg fra konferencen "Frivilligt engagement i naturpleje" inkl. sammenkog af dagens indlæg

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website