Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Varde Sommerlandslaug - inspirationstur

Juni 2015 holdt Sommerlandslauget arbejdslørdag i Varde Sommerland og projekt Brugerdrevne natur- og friluftsområder var inviteret med. Britta fra Grønt Forum i Vejle, tovholder på projektet i Skibet og Rikke Husum fra Friluftsrådet havde mulighed for at deltage, og sikken en oplevelse!

Stemningsbilleder fra en helt almindelig arbejdsdag i Varde Sommerlandslaug.

Samarbejdsaftalen mellem Sommerlandslaug og Varde Kommune.
Pjece om Frivillig og forsikring.
Kort over Varde Sommerland.

Finn byder velkommen og fordel opgaver (1)

Vigtige dråber - men langt fra nødvendige

Kirstine - Lasse - Britta kigger på samarbejdsmodel

Kirstine - Lasse - Britta kigger på samarbejdsmodel2

Skitse af samarbejdsmodellen mellem Varde Kommune (Kirstine Gottlieb som "one point of contact") og Varde Sommerlandslaug.

Varde park løb - løbehold

Varde park løb - plakat og løbere

Varde park løb - markeret rute

Infostander - parkens historie1

Infostander - sponsorer

Oprydning - flis

Spang langs sø og bro

Spang omkring sø

Frivillige medbringer redskaber

trampesti - gl sti genfundet

Initiativ og aftale modstridende

Finn - Lasse - Britta ved sø med Landart

Landart - ramme mest populære

Et af de mest fotograferede Land-Art værker i Sommerlandet.
Landart - forvandlingskugle

Endnu et Land-Art værk.
Landart - skovtrold

og endnu et.
Shelterplads - støttet med udlodningsmidlerSkøn shelterplads, etableret med støtte fra Udlodningsmidler.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website