Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Vejledninger og anbefalinger

Her finder du forskellige publikationer med vejledning i fx. etablering af stier - trampestier, ridestier, kløver-stier m.m. samt etablering af faciliteter og aktiviteter fx. stationære o-løbs poster, shelters mm.

Frivilligstrategi

Frivilligstrategier - en model til Friluftsrådets medlemsorganisationer
Hvad motiverer frivillige, hvordan bliver vi flere i foreningen, hvordan aktiverer vi flere af de passive medlemmer?
Et inspirationshæfte der guider foreninger til en aktiv frivilligstrategi gennem en model for frivilligstrategier. Udgivet december 2015

Stier

Stier -  inspiration til planlægning og forvaltning - udgivet af Friluftsrådet 2011 med støtte fra Realdania

Etablering af Ridestier - sådan! - Udgivet af Naturturisme 2009

Faciliteter

Små huse i skoven - Udgivet af Naturstyrelsen 2011

Aktiviteter

"Find vej i ..." - Udgivet af Dansk Orienterings-Forbund i 2014, med støtte fra Nordea-fonden, Danmarks Idrætsforbund, Naturstyrelsen og Friluftsrådet.  

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website