Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Hent inspiration

Her finder du inspiration til udvikling af projekter sammen med frivillige - dels ift. involvering, samarbejde, uddannelse, motivation, organisering og netværk.

Her kan du se eksempler på hvordan andre ildsjæle, kommuner og organisationer har gjort ift. at samarbejde med frivillige i naturen.

Læs om håndbogen "Frivillig i naturen" udgivet af Friluftsrådet i 2017. 

Download håndbogen her.

 

Se fx Holbæk Kommunes lille fine video om hvordan de med Fælles-skaberne støtter op om det frivillige initiativ.

TIP - print halvårskalender og planlæg årets indsatser med hensyntagen til ferier, fridage og øvrige arrangementer i lokalmiljøet.  

 

Inspirationskatalog

"Naturvejlederen og de frivillige" - den gode historie - eller en beretning om en tidsrøver? Opsamling fra inspirationsmøde d. 6/1 2014 hvor ca. 150 naturvejledere var samlet for at erfaringsudveksle.

Se inspirationskataloget - opsamling fra dagens 26 "kaffemøder".

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website