Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Involvering

Se eksempler på hvordan frivillige kan involveres i et samarbejde omkring natur og friluftsliv.

 1. Workshop om frivillighed i naturplejen - invitation fra Lejre Kommune september 2015.
  Lejre ønsker at skabe en mere rig og smuk natur i Lejre sammen med borgerne. Kommunen er derfor ved at lave en handleplan for inddragelse af frivillige i naturplejen og borgere inviteres som start til en workshop. (Invitationen er bl.a. sendt pr. mail til kommunens forskellige organisationer).

 2. Frivillig naturpleje - arrangementstyper og checklister - inspiration til hvordan frivillige kan involveres gennem konkrete aktiviteter. Find checklister og anden praktisk information til succesfuld gennemførelse af arrangementer og involvering af (nye) frivillige. Udarbejdet af Naturplejenetværk for Nordvestjylland (NpN) i 2014.

 3. 'Pjece om det lokale frivilligprojekt - kan husstandsomdeles/uddeles på arrangementer.  Udarbejdet af St. Lyngby Skovlaug i 2015.

 4. "Børn og Unge på banen" - som aktive lokale medborgere (ikke specifikt på det grønne område) - se især bagsiden af pjecen. Udgivet af Børnerådet 2007.
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website