Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Kurser

Se eksempler på kurser til frivillige, kommuner og organisationer med henblik på at kvalificere indsatsen for natur og friluftsliv.

På foranledning af mærkningsordningen Danske Naturparker er Friluftsrådet i gang med at udvikle og afprøve et Frivilligprogram. 

Målgruppen er i første omgang Naturparkansatte, naturvejledere og kommunalt ansatte, som samarbejder med frivillige omkring natur- og friluftsprojekter i naturparker.

Frivilligprogrammet består bl.a. af 7 spændende kurser, som afholdes i løbet af 2016. Det endelige Frivilligprogram forventes færdigudviklet, testkørt og dokumenteret pr. 1/3 2017.

Udviklingen af frivilligprogrammet er støttet af Nordea-fonden.

Se kursusrækken, som danner grundlag for Frivilligprogrammet.

 

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website