Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Samarbejde

Se eksempler på hvordan du kan samarbejde med frivillige omkring natur og friluftsliv.

 1. AFTALE PAPIR
  Med en skriftlig aftale mellem lodsejer og de frivillige
   sikrer man tryghed og råderum for begge parter - altafgørende for et succesfuldt samarbejde. Se eksempler:

  Aftale mellem kommune og laug om udvikling og naturpleje af tidl. Varde Sommerland (tidl. losseplads)

  Aftale mellem bylaug og kommune vedr. pasning og udvikling af gadekær

  Aftale mellem
  brugergruppe (tegnet af Friluftsrådet i etableringsfasen) og Naturstyrelsen vedr. udvikling og pleje af en skov

  Aftale mellem frivilliggruppe (tegnet af Friluftsrådet i opstartsfasen) og et Partnerselskab (P/S) vedr. udvikling og pleje af et område udlagt til byudvikling

 1. GUIDE
  Vordingborg Kommune har udarbejdet en guide der skal gøre det nemmere at være frivillig. Her er f.eks. noget om forsikringsforhold, børneattester og tavshedspligt samt eksempler på, hvordan frivillige og en kommune kan indgå aftaler om frivilligt arbejde. Skabeloner og guides til aftaler og partnerskaber.

  Sitet indeholder også en guide til kommunale ledere og medarbejdere, som skal gøre det nemmere for de forskellige afdelinger og institutioner at samarbejde med frivillige.

  Find også hjælp til at opbygge klare rammer for samarbejdet og nye former for samarbejde bl.a. via forslag til aftaler og partnerskaber.

 2. ARTIKEL
  Et samarbejde fungerer generelt bedst, når alle parter har en positiv og mulighedsorienteret indstilling og alle parter kan se en mening med/oplever at de får et udbytte af samarbejdet. Læs hvordan samarbejde med frivillige er på dagsordnen i den kommunale verden - eksempelvis på park- og naturområdet. Læs  frivillige og forvaltninger kan samarbejde omkring de grønne områder. 
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website