Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Relationer

I den frivillige indsats er det ofte sagen der fanger vores interesse, mens det er relationerne der får os til at blive. At forstå styrken og udfordringerne i et nyt frivilligt fællesskab, bidrage til et godt samarbejde, understøtte projektets identitet og anerkende hinandens indsats er afgørende for, at samarbejdet mellem frivillige og ansatte bliver en succes.

Samarbejde

Frivilligprojekter kan enten starte som top down projekt, hvilket betyder at initiativet tages oppe fra, typisk af lodsejer der tilbyder frivillige at inolvere sig i et naturområde. Eller som bottom up projekter, hvor initiativet til projektet typisk tages af en gruppe lokale brugere af et givent naturområde. 

Mange kommuner har lettest ved at håndtere top down projekter, hvor de selv styrer processen ift. involvering, definition af projekt mm, mens bottom up projekter synes vanskeligere at håndtere. Borgerne ringer jo bare lige pludselig med en god idé, og hvad gør man så. Er embedsmanden gearet til at samarbejde med frivillige? og er organisationen bag ham?

Erfaringer viser, at arealer ”der ligger hen” og som af den ene eller anden grund er blevet lidt forsømt i en længere periode, har større sandsynlighed for at lykkes som top down-projekt end velholdte arealer, som pludselig overdrages til frivillige. Ift. de forsømte arealer oplever de frivillige, at kunne gøre en forskel, hvorimod de ift. de velholdte arealer ofte står med følelsen af, at de blot overtager kommunens arbejde. 

Hvis projektet er et top down projekt og de frivillige ikke i løbet af kort tid får adopteret projektet, formet det til deres eget og taget ejerskab, så vil samarbejdet med stor sandsynlighed bære præg af dette  ulige magtbalance igennem hele projektperioden. Dette kommer bl.a. til udtryk i de frivilliges efterspørgsle på belønning. i følelsen af, at den frivillige indsats kræver belønningbalance får skabt deres projektForventet belønning når projekter starter Topdown (NærHeden)
Forventningsafstemning er vigtigt – hvad er projektets formål/afstemning med også nye frivillige i gruppen.

Ved top-down projektsr anbefales det ikke at kalde det borgermøde, når I inviterer borgerne til at engagere sig praktisk i et lokalt projekt. Borgermøde opfattes typisk af borgere som ”noget kommunen har besluttet, som i udgangspunktet ikke kan ændres og som borgerne er inviteret ind til at give indspil til, ikke tage ansvar for. 

Borgere der inviteres til at engagere sig i et projekt, fx på et område som kommunen hidtil har vedligeholdt, er mindre motiverede til at engagere sig og tage ansvar for udvikling og pleje af området end der hvor et område er blevet forsømt, og borgerne får mulighed for at gøre en forskel - ikke for lodsejer, men for naturen og de mennesker der holder af det særlige område.

Anerkendelse

Jo mere Top Down, des mere vil de frivillige forvente at blive belønnet. Jo mere de frivillige engagerer sig med en forventning om at de vil opnå belønning, des mindre ejerskab vil de føle til selve projektet. 

Top Down projekter tager længere tid end projekter opstået udfra et lokalt behov. Top down projekter tager tid at få forankret og det er altafgørende, at lodsejer tør vente på, at det lokale engagement vises sig og tager projektet til sig. 

Interesse for det de frivillige arbejder for og hjælp med fx sparring, administrative opgaver, koordinering internt i kommunen, en fondsansøgning, et mødelokale og lidt forplejning, fremmøde ved de engagementer de frivillige planlægger, er anerkendende adfærd, som motiverer til frivilligt engagement og stort lokalt ejrskab.

 

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website