Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Konference - involvér frivillige i naturpleje

23. september 2014

Friluftsrådet afholder konference om frivilligt engagement i naturpleje 19. november 2014. Lær af andres erfaringer, og mød kolleger fra Natur- og Nationalparker, kommuner, foreninger, natur- og friluftsorganisationer m.fl.

Kom med til konference om frivillige i naturpleje. Konferencen vil inddrage både forskning og reelle erfaringer med at inddrage frivillige.

Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med frivillige eller står over for at skulle organisere en frivillig indsats i naturen. Kommuner, stat, organisationer og de frivillige selv.

Konferencen afholdes i smukke omgivelser på Hindsgavl Slot.

Konferencen vil bl.a. kredse om følgende spørgsmål:

 • Hvilke udfordringer ligger der i samarbejdet mellem myndigheder og frivillige?
 • Hvordan kan et samarbejde mellem kommunen og frivillige organiseres og gennemføres i praksis?
 • Hvordan når kommunen ud til de frivillige, og de frivillige igennem til kommunen, med en god idé?
 • Hvilke sideeffekter er der, når frivillige og myndigheder går sammen om naturpleje og formidling af natur og kulturhistorie?
 • Hvordan kan du gøre det inspirerende at samarbejde med engagerede frivillige i naturpleje og naturformidling.
   

Program:         
Dagen byder på oplæg med National- og Naturparkernes praktiske erfaringer med inddragelse af frivillige. Du vil også høre om erfaringer fra Friluftsrådets eget store frivilligprojekt "Brugerdrevne natur- og Friluftsområder". Forskere fra Syddansk universitet og Copenhagen Business School vil sikre en alsidig belysning af muligheder og barrierer for et konstruktivt samarbejde mellem myndigheder og frivillige i naturen.

Konferencen ønsker også at inspirere til nytænkning inden for natur- og arealforvaltning, og samtænkning mellem forvaltninger. 

Tid:
19. november 2014, kl. 14.00 til 20.00 på

Sted:
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé, 7, Middelfart. http://www.hindsgavl.dk/

Tilmelding:
Senest 1. november 2014, på www.frivilliginaturen.dk/konference  

Pris:
Det koster kr. 200 at deltage.

Konference - inddragelse af frivillige i naturpleje - lille

 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website