Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

1 mio. kr. til frivillige aktive ældre

23. september 2014

Vær med til at pleje naturen, lave en bålhytte, invitere på pølsebrød i det fri eller arrangere en tur ud i det blå med naturguide. I dag lanceres en ny støtteordning, der skal uddele midler til særligt aktive ældre i naturen.

image

Aktive ældre er en stærk ressource for friluftslivet og naturen. Deres indsats vil Friluftsrådet og VELUX FONDEN gerne påskønne. Derfor er der indgået et partnerskab om uddeling af 1 mio. kr. i 2014 til særligt aktive ældre, der færdes i naturen. Hver aktivitet kan få op til 70.000 kr. i støtte. Partnerskabet lanceres 22. september.

Formålet er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og som samtidig passer på og viser hensyn til naturen.

Læs mere om mulighederne for støtte og hent ansøgningsskema

Støtte til ældres aktiviteter i det fri

VELUX FONDENs direktør Ane Hendriksen siger:

"VELUX FONDEN har gennem mange år haft mulighed for at bevilge midler til ældre for at påskønne og opmuntre deres særligt aktive indsats til glæde for både dem selv og andre.

I partnerskabet med Friluftsrådet ser vi frem til at øge støtten til ældre, der er aktive af natur i naturen. VELUX FONDEN ønsker med partnerskabet at anerkende og opmuntre de ældres frivillige indsats for et aktivt friluftsliv".

Jan Eriksen, direktør for Friluftsrådet udtaler:

"Vi ser de ældre som en helt særlig ressource, der ofte har tid, ressourcer og overskud til at levere en frivillig indsats for andre borgere, naturen og friluftslivet - og måske tager børnebørnene på tur.

Vi finder det derfor naturligt at indgå i dette partnerskab med VELUX FONDEN for at kunne støtte denne særlige gruppe aktive af natur med et program målrettet ældre medborgere.

Vi håber og tror, at Friluftsrådets medlemsorganisationer og mange andre vil tage godt imod muligheden for at støtte og belønne deres aktive ældre i både aktuelle og innovative projekter".

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website