Følg 9 forskellige frivillige friluftsprojekter i Danmark - Få inspiration til nye måder at involvere frivillige i natur- og friluftsprojekter på - Find anbefalinger, vejledninger, kurser og redskaber så du kommer lettere i gang og sikkert i mål.

FriluftsRådet

Frivillig i naturen

Randers får naturambassadører

9. februar 2018

Et nyt kursus, som starter snart, skal give de natur-nysgerrige et kig ned i en værktøjskasse med masser af tips til, hvordan man kan få mere ud af sin tur ud i den fri natur – og være med til at formidle det til andre.

Randers har mange grønne pletter, som nu vil kunne få en naturambassadør. En drøm om at lave et kursus for naturambassadører er nemlig blevet til virkelighed takket være et tilskud på 27.000 kroner fra udlodningsmidler til friluftsliv.

Det er den frivillige gruppe Nordre Fælleds Venner som står bag sammen med Bysekretariatet – det boligsociale team i Nordbyen. Se mere på frivilliginaturen.dk

Ideen om at skabe et naturambassadørkursus er udsprunget af de mange forskellige kræfter som har udfoldet sig på naturområdet Nordre Fælled indenfor de seneste fem år.

”Vi er enormt glade for de penge vi får i tilskud, for nu kan vi få ideen til at blive til virkelighed, og vi kan komme i gang med at få uddannet nogle naturambassadører. Det betyder at vi kan få sat yderligere fokus på de mange naturperler Randers har,” siger Eske Thøgersen formand for Nordre Fælleds Venner. Han fik ideen til, at engagerede borgere formentlig godt vil virke som ulønnede goodwill-ambassadører for de grønne områder i Randers. ”Fremtidige kursister kan se frem til at dele indhøstede erfaringer og erhverve ny viden om naturen i fællesskab med ligesindede,” slutter Eske Thøgersen.

Mange i Randers kender endnu ikke de mange muligheder, der er for naturoplevelser på det gamle militære øvelsesterræn i den nordlige del af Randers by. Området er blevet væsentligt udbygget med friluftsfaciliteter og har også en naturvejleder tilknyttet.

Naturambassadør - Fra Myretuen

Vil du være naturambassadør?

Interesserede kan kontakte Nordre Fælleds Venner for yderligere oplysninger. Tilmeldingsfristen er 1. marts 2018.

Naturambassadør-uddannelsen, som dækker hele Randers by, går i gang 6. marts med en række faste moduler og nogle valgbare moduler i marts og april 2018. Alle moduler bliver holdt udenfor almindelig arbejdstid.

Der vil sammenlagt være ca. 30 timers effektiv kursustid. Der er et mindre deltagergebyr, som dækker undervisere, forplejning, overnatning og støtte til netværksdannelse efterfølgende. 

Randers Naturcenter og Randers Regnskov med undervisere, så deltagerne får et godt fagligt input.

  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website